Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Nytt larmnummer för anmälan av försvunna barn

Publicerad 2014-01-10

[Källa: Regeringen, SOS Alarm, 2014-01-09 10.00]
Larmnumret 116 000 för anmälan av försvunna barn har införts i Sverige. Numret finns nu i 23 EU-länder.

Genom numret ska anhöriga kunna få kontakt med polis och andra myndigheter. De kan också få kontakt med exempelvis frivilligorganisationer, som kan bistå med råd och stöd.

Journumret är kostnadsfritt och tillgängligt dygnet runt. I Sverige besvaras samtalen av SOS Alarm.

Mer information hos SOS Alarm