2015

Observera att detta är arkiverade nyheter.

janfebmarsaprilmajjunijuliaugsepoktnov

 

Nytt inkomsttak för avgifter inom barnomsorgen

Publicerad 2015-12-30
Det nya taket för beräkning av avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritids är 43 760 kronor.
Ändringen beror på statliga beslut om indexering av inkomsttak, och gäller från och med 2016-01-01.

Sophämtning jul och nyår 2015/16

Publicerad 2015-12-18

Turer Dals-Ed:
Julafton 24/12 – körs in måndag 21/12
Juldagen 25/12 – körs in tisdag 22/12
Nyårsafton 31/12 – körs in måndag 28/12
Nyårsdagen 1/1 – körs in tisdag 29/12
Onsdag 6/1 – körs in torsdag 7/1

OBS! Tänk på att ställa ut kärlen kvällen innan tömningsdag
Låt stå tills hämtning utförts.


Vill du bli god man för ensamkommande barn?

Publicerad 2015-12-16

Det kommer många ensamkommande barn till Dals-Eds kommun.
När barnen kommer utan sina föräldrar behövs en god man.
Den gode mannen ansvarar för barnets personliga förhållanden samt ekonomiska och rättsliga angelägenheter. Gode mannen kan sägas vara "spindeln i nätet" kring barnet och skall se till att allt fungerar så bra som möjligt.


Inspirationsdag psykisk hälsa

Publicerad 2015-12-04

28/10 2015 hölls en inspirationsdag och rådslag med deltagare/ medborgare i Dals-Ed

"Ha roligt - skratta mer"

"Fler psykologer till Bäckefors"


Extra pengar till kommunerna för flyktingmottagandet

Publicerad 2015-12-03

Regeringen föreslår ett tillfälligt stöd till kommunerna med 11 miljarder kronor för att kunna hantera den rådande flyktingsituationen. För Dals-Eds kommun innebär detta 8,4 miljoner kronor som nu blir angelägna pengar att använda i flyktingmottagandet och för att förstärka välfärden.


Dals-Eds kommun vill söka tillstånd att utnyttja Lilla Le som reservvattentäkt

Publicerad 2015-12-01

Samhället Ed försörjs idag med grundvatten från vattentäkterna i Kasen och Edsbräckan. Dessa båda vattentäkter ligger relativt långt från varandra, men båda riskerar ändå att påverkas vid en eventuell olycka på väg 164. Dals-Eds kommun söker därför efter en reservvattentäkt. En reservvattentäkt tas i bruk när en händelse inträffar som medför att huvudvattentäkten stängs ner under kortare eller längre tid. Utredningar visar att sjön Lilla Le har önskad vattenkvalitet och kapacitet att fungera som reservvattentäkt.


Första spadtaget för nybyggnation av lägenheter vid Timmertjärn

Publicerad 2015-11-18

På grund av det stora bostadsbehovet i Dals-Eds kommun beslutade Edshus styrelse den 10 mars i år att bygga 24 nya lägenheter vid Timmertjärn. Idag den 18 november tas det första spadtaget som drar igång byggnationen av lägenheterna som ska stå klara för inflyttning den 1 januari 2017.


Kungörelse

Publicerad 2015-11-03
Kommunfullmäktige har 2015-10-21 § 68 antagit detaljplan för Hökedalens industriområde.
Protokollet är justerat och anslagsbevis finns uppsatt på kommunens anslagstavla under tiden 2015-10-26 - 2015-11-20.


Information till Dig som har trygghetstelefon/larm

Publicerad 2015-10-26

Vi följer regeringens rekommendationer om att alla trygghetstelefoner/ larm i Sverige ska bytas ut till digitala larm, vilket kommer att ske under vintern/våren, troligen med start under februari 2016.


Till Trollhättans Stad

Publicerad 2015-10-23

Det är med stor sorg och bestörtning som vi följt nyhetsrapporteringen om den tragedi som drabbat Trollhättan. Å Dals-Eds kommuns vägnar vill vi uttrycka vårt djupaste deltagande i ert sorgearbete.


Internetavbrottet längre än vad som tidigare annonserats

Publicerad 2015-10-22

Det avbrott i internetförbindelsen och kabel-tv som tidigare annonserats kommer att bli längre än vad som angetts.
Boende i Edshus fastigheter samt kommunala inrättningar kommer att uppleva ett avbrott i internetförbindelse och kabel-tv från torsdag 22/10 2015 klockan 8:00 fram till lunchtid fredag 23/10 2015.
Områden som berörs är Kronoparken, Timmertjärnsområdet, Viksområdet, Snörrum och Äng.


Tillfälligt avbrott internet och kabel-tv

Publicerad 2015-10-21

Boende i Edshus fastigheter samt kommunala inrättningar kommer att uppleva ett avbrott i internetförbindelse och kabel-tv torsdag 22/10 2015 klockan 8:00 - 13:00 p.g.a. kabelarbete.
Områden som berörs är Kronoparken, Timmertjärnsområdet, Viksområdet, Snörrum och Äng.


Välkomna på föreningsträff

Publicerad 2015-10-20

Onsdag 21 oktober 18:30 på Utvecklingscenter, Ed.
Dagens ämne är samordning av aktiviteter och lyfta föreningslivet


Utbildningsvecka för föreningar i Dals-Eds kommun 2015

Publicerad 2015-10-09

Under våren och hösten 2015 har kommunen och föreningslivet haft en dialog kring olika teman. Utifrån temat ”utbildning” har idén om en årlig, gemensam utbildningsvecka kommit. Veckan arrangeras av kommunen (Fritid & Kultur och Folkhälsan) och SISU idrottsutbildarna i samverkan med föreningarna.
Vecka 45 bjuder vi på en mix av utbildningar för styrelser, ledare och utövare. Samtliga utbildningar i programmet är gratis.  


Projektstöd för kulturinsatser för asylsökande

Publicerad 2015-10-07

Västra Götalandsregionens kulturnämnd avsätter en miljon kronor för att ge det fria kulturlivet och civilsamhällets aktörer möjlighet att genomföra kulturinsatser för att välkomna asylsökande till Västra Götaland.
Sista dag att söka är 12 oktober. Projekten ska genomföras innan årets slut och rapporteras till Västra Götalandsregionens kulturnämnd i januari 2016.


Avskjutning av änder vid Lilla Le

Publicerad 2015-10-06

Under oktober månad kommer avskjutning av änder att ske vid och kring Lilla Le.
Änderna är en sanitär olägenhet och riskerar att sprida smitta.
Många av änderna är dessutom skadade.


Språkcafe på Gamla Real

Publicerad 2015-10-06

Från 7 oktober 2015, varje onsdag är det språkcafé på Gamla Real klockan 18:00-20:00.
Dit kommer de som behöver språkträna och du ger dem av din tid.
Vi bjuder på kaffet.
Välkomna!


Har du bostad att hyra ut?

Publicerad 2015-10-02

Landshövdingen i Västra Götalands län vädjar till kommunerna att ta fram minst 5 bostäder under den kommande månaden för att möjliggöra att nyanlända med beviljat uppehållstillstånd kan flytta ut från Migrationsverkets anläggningar.


Exploateringen av området ovanför Tjädervägen

Publicerad 2015-10-01

Exploateringen av området ovanför Tjädervägen i Ed påbörjades under september, och under veckan inleddes sprängningsarbete.
Sprängningsarbetet beräknas pågå hela oktober månad.


Välkomna att delta i aktiviteter för föräldrar och barn tillsammans hösten 2015!

Publicerad 2015-09-29

Som en del av folkhälsoarbetet i Dals-Eds kommun arrangerar föreningslivet aktiviteter som föräldrar och barn gör tillsammans. Alla aktiviteterna är gratis.
Foto med Eds Fotoklubb - Föreningen Växtkraft bjuder in till att baka traditionell Dalslandskaka och göra brödnaggar och potatisstickor i luffarslöjd - Hästagility med Eds Ryttarsällskap


Tack alla ni som gav!

Publicerad 2015-09-24

Insamlingen vid "Kalas för alla" gav 3.407 kronor som nu är insatta på Radiohjälpens konto till människor på flykt.

Tack för alla bidrag!


Kräftpestförklaring av Lilla Le

Publicerad 2015-09-22

Länsstyrelsen har beslutat att Lilla Le ska förklaras kräftpestsmittad.
Det är förbjudet att i Lilla Le fånga kräftor, saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor, samt att använda fisk som betesfisk i annat vatten än där den fångats.
Därutöver får fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål som har använts i Lilla Le inte transporteras till något annat vattendrag.

Läs Länsstyrelsens beslut här


Trafik i Eds centrum vid höstmarknaden i Ed 10 oktober 2015

Publicerad 2015-09-22

Lördagen den 10 oktober 2015 stängs centrum av för obehörig trafik på grund av marknaden kl. 08.00-20.00. Dispens kan erhållas från förbudet om Du är fast boende eller arbetar inom avstängda områden.
Den passersedel som erhölls på vårmarknaden kan även användas på höstmarknaden. 
Passersedel kan hämtas i kommunkontorets reception eller beställas på telefon 0534-19000.


Välkomna på föreningsträff!

Publicerad 2015-09-21

Tisdag 22 september 18:30 på Utvecklingscenter, Ed.
Dagens ämne är lokaler/mötesplatser.
Ni får gärna komma flera från varje förening och behöver inte anmäla er i förväg.


Flyktingar - så kan du hjälpa!

Publicerad 2015-09-17

Den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget pågår. Dals-Eds kommun tar emot nyanlända och ensamkommande barn. Många edsbor hör av sig och undrar hur man kan hjälpa till.


Driftstopp plan- och bygg

Publicerad 2015-09-09

Under tiden 10-30 sept har vi driftstopp på grund av uppgradering av våra digitala ärendehanteringssystem för plan- och byggverksamheterna i Dals-Ed, Färgelanda och Melleruds kommuner, samt för Dalslands miljönämnd där förutom nämnda kommuner även Bengtsfors berörs.
Vi ber om överseende med att det kan bli fördröjd handläggning under driftstoppet


Kulturveckan 2015

Publicerad 2015-09-03

Kulturveckan i Dals-Ed tjuvstartar i år på fredagen den 11 september och pågår sedan till och med den 19 september. Veckan invigs på lördagen den 12 september med skördefest på Gamla Real och avslutas med ett ordentligt kulturkalas på Stallbacken den 19 september. Däremellan erbjuds under veckan en rad olika evenemang som arrangeras i samarbete mellan Dals-Eds kommun och bygdens föreningar.


SKÖRDEMARKNAD

Publicerad 2015-08-24

Ed lördag 12 september 2015
Vi inbjuder dig som vill sälja grönsaker, frukt, sylt, blommor, saft, bröd, bär, svamp m.m.
Även eget hantverk är välkommet, stickat, virkat, slöjd.
Ingen avgift
Bokning och info Ingvar Johannesson 070-574 28 52


Utdelning Hugo Berglunds donationsfond 2015

Publicerad 2015-08-24

Stiftelsen för Hugo Berglunds donationsfond har att årligen i enlighet med fondens statuter bevilja bidrag ur fondens avkastning till näringsidkare, ideella föreningar och privatpersoner inom Töftedals socken.
Ansökningar om bidrag skall vara ställda till Stiftelsen Hugo Berglunds donationsfond, Box 31, 668 21 ED, senast den 30 september 2015.


Inbjudan till föreningsträff

Publicerad 2015-08-12

Onsdag 26 augusti 18:30 på Utvecklingscenter, Ed.
Dagens ämne är utbildning, och vi följer upp det föreningarna efterfrågade på uppstartsträffen i april.


Konflikten löst

Publicerad 2015-07-22

Tisdagen den 21 juli träffades central överenskommelse mellan Brandmännens Riksförbund och arbetsgivarorganisationen SKL/Pacta. Detta innebär att samtliga konfliktåtgärder omedelbart avblåses och samtliga liggande varsel återkallas. Konflikten är löst.


Kräftpest

Publicerad 2015-07-14

Länsstyrelsen har beslutat att förklara vattnen i Dalbergsås vattensystem för kräftpestsmittat. Undantaget är vatten uppströms dammen vid Assarebyns Kvarn och Såg i Krokån.
Beslutet gäller from 18 juni 2015 och fram till och med 18 juni 2017.


Barnomsorgstaxan höjd från 1 juli

Publicerad 2015-07-08

Höjningen beror på en justering av inkomsttaket som beslutas av Skolverket på uppdrag av regeringen. Efter höjningen kommer den högsta beräknade inkomsten per månad vara 42 890 kronor.


Invigning av ny grillplats

Publicerad 2015-06-22

Ensamkommandeverksamheten bjuder på fika onsdag 24/6 2015 klockan 10:00, då den nya grillplatsen vid järnvägsstationen ska invigas.
Välkomna!


Polis på fredagar i juli

Publicerad 2015-06-17

Under juli månad 2015 kommer polisen att finnas på torget i Ed på fredagar 10:00 - 15:00 istället för onsdagar.


Nya e-postadresser för skola och barnomsorg

Publicerad 2015-06-17

All personal inom skola, utbildning och barnomsorg kommer fr.o.m. 15 augusti 2015 att ha e-postadress enligt mönster förnamn.efternamn@utb.dalsed.se (å och ä ersätts med a, ö ersätts med o). Delar av personalen har redan denna e-postadress.


Första mötet för kommunens interna arbetsgrupp för sågverket i Nössemark

Publicerad 2015-06-15

Kommunens interna arbetsgrupp har idag 15 juni haft sitt första möte.
Utgångspunkten för oss är att sågverket skall finnas kvar i någon form och vi optimerar våra ansträngningar för detta. I samtliga våra kontakter med olika regionala organ och arbetsförmedling har vi mött en positiv respons för att ställa resurser och kunnande till förfogande.


Blockad för beredskapsbrandmän

Publicerad 2015-06-15

Dals-Eds kommun har fått varsel om stridsåtgärder för de beredskapsbrandmän som är anslutna till fackförbundet BRF (Brandmännens riksförbund).
Blockaden trädde i kraft 15 juni kl. 06.00. Konflikten berör en majoritet av beredskapsbrandmännen i Dals-Eds kommun.
Utryckningar, så som bränder och olyckor eller akut sjukdom (IVPA), kommer ske precis som vanligt, det finns därför ingen anledning till oro.


Sågverket i Nössemark

Publicerad 2015-06-11

Den 10 juni publicerade Moelven beskedet om att ledningen vid sågverket i Dals-Eds kommun inleder förhandlingar med de anställda om en eventuell avveckling av verksamheten till följd av negativ lönsamhet under flera år.


Problem med E-fakturor

Publicerad 2015-06-04

Vi uppmanar alla abonnenter som har E-fakturor från Dals-Eds kommun att öppna Er faktura i internetbanken och kontrollera att ni har fått rätt faktura. Kolla särskilt namn och adress på fakturan så den inte tillhör någon annan abonnent.

Om Du har fått en faktura som tillhör någon annan, godkänn inte denna faktura för betalning. Vänligen kontakta Kundtjänst, tel. 0534-19046, telefontid kl. 8-12, så att vi kan rätta till felet.

Om Du inte har möjlighet att ringa under telefontiden, kan Du mejla dina kontaktuppgifter till kommun@dalsed.se, så hör vi av oss till dig så fort vi kan.


Sommarsimskola 2015

Publicerad 2015-06-02

Sommarsimskolan i Ed startar måndag 29 juni 10:15. 
Simskolorna i Töftedal, Nössemark och Håbol startar måndag 13 juli.


Kommunkontorets öppettider under sommaren 2015

Publicerad 2015-06-02

Under juni, juli och augusti är kommunkontoret öppet vardagar 8-12 och 13-16.

5 juni och 18 juni håller kontoret öppet 8-12.

Brevinkast finns på gaveln, Östra Torggatan.


Nationaldagsfirande 6 juni i Dals-Ed

Publicerad 2015-06-02

Terrassparken 10.30
Bengtsfors musikkår - Dals-Eds Kulturskola - Edsbygdens & Bengtsfors folkdansgille - Tal - Körsång - Utdelning av Kulturstipendium - Dans - Glass till alla barn


Aurelia Hagberg uppvaktad av kommunfullmäktige

Publicerad 2015-05-21

Kommunfullmäktige uppvaktade vid sitt sammanträde Aurelia Hagberg för hennes fantastiska insatser i den alpina VM-backen under säsongen. Aurelia tog i april guld i slalom och storslalom, samt silver i super-G vid Inas-VM-tävlingarna för utförsåkare med funktionsnedsättning i Klövsjö.


Fakturor på vatten- och renhållningsavgifter

Publicerad 2015-05-21

Utskick av fakturor för vatten- och renhållningsavgifter är försenade på grund av byte av debiteringssystem.
Fakturor kommer att sändas ut så snart det är möjligt.


Bra resultat för grundskolan i Dals-Ed

Publicerad 2015-05-11

För nionde gången har Sveriges kommuner och landsting, SKL, sammanställt Öppna jämförelser Grundskola. I rapporten vägs elevernas betygsresultat samman med resultat på nationella prov och grundskolans resurser. Sedan bottenåret 2011, då man hamnade på plats 274 av rikets 290 kommuner, har Dals-Eds grundskola förbättrat resultaten avsevärt. I förra årets ranking som gällde 2013, hamnade man på plats 71, och i årets (2014) på plats 87.


Öppettider Kristi himmelsfärdshelgen 2015

Publicerad 2015-05-11

Onsdag 13 maj håller växel/reception och kommunkontor öppet  08:00 till 12:00.
Torsdag 14 maj stängt.
Fredag 15 maj ordinarie öppettider, 08:00-12:00, 13:00-16:30.
Biblioteket:
Dagen innan Kristi Himmelsfärdsdag (onsdag) har biblioteket öppet 10-15.


Simskola 2015

Publicerad 2015-04-30

Nybörjare: Badplatsen i Ed (Lilla Le) v 27 och 28 och badplatserna i Håbol, Nössemark och Töftedal v 29 och 30. En förutsättning är att det blir minst 3 anmälda deltagare på varje ställe. Målet är att man ska få vattenvana och lära sig simma.

Vi erbjuder också fortsättningsgrupper för de som kan simma 25 meter, men vill lära sig t.ex. simma på djupt vatten, ryggsim, dykning, flytning mm. 


Öppettider Valborg

Publicerad 2015-04-28

På valborgsmässoafton torsdag 30 april stänger kommunkontoret klockan 12:00.

1 maj håller kontoret stängt.


Öppet Hus för Kommunchef Peder Koldéus

Publicerad 2015-04-28

Peder avgår med pension till sommaren. För den som vill prata minnen, nutid och framtid med Peder bjuder vi in till kaffe och tårta i kommunhuset, Storgatan 27 i Ed.
Tisdag 5 maj klockan 14:00 - 16:00
Ingen föranmälan behövs


Årsredovisning 2014 Dals-Eds kommun

Publicerad 2015-04-23

Årsredovisningen för 2014 godkändes och ansvarsfrihet beviljades vid kommunfullmäktige den 15 april.

Läs om året som gått i Årsredovisningen, 
som du hittar här
Filen är 12 mb stor


Naturpasset 2015

Publicerad 2015-04-21

Eds SK erbjuder Naturpasset, som startade 1998, och är ett naturligt första steg att prova på orientering. Kartan är ditt "pass" till naturen. I drygt 400 områden runt om i Sverige finns det under sommarhalvåret enkla kontroller som kan besökas av vem som helst, när som helst och utan tidtagning. Förutom rolig hjärnaktivitet får du frisk luft och motion, vilket bidrar till bättre hälsa och ökat välbefinnande.


Dalslandsstugan 2.0 går mot ett avgörande!

Publicerad 2015-04-21
Arkitekttävlingen Dalslandsstugan 2.0 har lanserat en ny hemsida, där alla tävlingsbidrag finns lättillgängliga och öppna för allmänheten. Här finns också lite fakta om arrangörer, området, tävlingsuppgiften mm. Dalslandsstugan 2.0 har har också en Facebooksida.

Länk till Dalslandsstugan 2.0 facebooksida


IFO flyttar till nya lokaler

Publicerad 2015-04-14

Under vecka 16 kommer IFO att flytta till sina nya lokaler på Utvecklingscenter. Under denna vecka kan det förekomma störningar i kontakten mellan handläggare och allmänheten. Under IFO:s telefontid 8.30-9.30 går det inte alltid att nå en specifik handläggare, men det går alltid att lämna meddelande eller att få prata med någon annan handläggare.
Vi ber om överseende med detta.


Halden firar 350 år

Publicerad 2015-04-13

Dals-Eds kommun uppvaktade den 10 april Halden vid firandet av att staden i år fyller 350 år. Dals-Eds kommun har rest en minnessten vid gränsen Dals-Högen – Kornsjö för att uppmärksamma jubileet och för fortsatt gott samarbete och vänskap grannar emellan.


Samrådsmöte om vattenfrågor i Örekilsälven & Valboåns avrinningsområde

Publicerad 2015-04-10

Tisdag 14 april kl 18.00 i Hedekas bygdegård
Hur ser det ut i våra vatten och hur kan vi förbättra situationen? Representanter från länsstyrelsen, skogsstyrelsen, LRF, kommunerna, Milva AB och SV kommer att inleda kvällen. Därefter pratar vi tillsammans med övriga deltagare om idéer och möjliga åtgärder.


Kulturkollo 2015

Publicerad 2015-04-09
Nu är det fritt fram för ungdomarna att börja fantisera om sommarens populära kolloveckor. Det finns 165 platser för ungdomar mellan 11 och 16 år. Cirkus, dans, sång & musik, skrivande, bild & form, hantverk, film och skapande – vad är ditt intresse? På Fyrbodals Kulturkollo kan du ägna en härlig sommarlovsvecka åt en massa kreativa äventyr ihop med nya kompisar i riktigt fina omgivningar! Med våra kollon vänder vi oss även till dig som bor i Norge.

Alida Molander uppvaktad av kommunalrådet

Publicerad 2015-04-08

Edsbowlarnas nyblivna europamästarinna Alida Molander uppvaktades på tisdagskvällen av en mycket stolt Martin Carling, kommunalråd i Dals-Eds kommun.


Föräldracirkel med start 13 april 2015

Publicerad 2015-04-07

Vi pratar tillsammans om ”livets svåraste uppdrag – att vara förälder till den nya tidens barn”. Som grund använder vi oss av den erfarna familjeterapeutens Jesper Juuls optimistiska bok "Ditt kompetenta barn".


Norra Dalslands Familjehemsenhet söker kontaktfamilj till 11-årig pojke i Dals-Ed med omnejd

Publicerad 2015-04-02

Uppdraget rör sig om en helg i månaden, fredag eftermiddag till söndag eftermiddag. Vi ser gärna att kontaktfamiljen har barn i ungefär samma ålder samt att ett fotbollsintresse finns då detta är stort hos 11-åringen. Dock är vi öppna för alla förslag och intresseanmälan tas tacksamt emot via mail eller telefon. Erfarenhet av liknande uppdrag är ett plus, men även familjer utan erfarenhet som är intresserade välkomnas varmt.


Sophämtning kommande helger vår 2015

Publicerad 2015-04-01

Under kommande helger 2015 kommer sopor att hämtas enligt följande schema:
Långfredag 3/4 —  körs in torsdag 2/4
Annandag påsk 6/4 —  körs in onsdag 8/4
Fredag 1 maj —  körs in torsdag 30/4
Kristi himmelsf dag 14/5 – Körs in fredag 15/5

OBS! Tänk på att ställa ut kärlen kvällen före tömningsdag!


Påsköppet i reception och kommunkontor 2015

Publicerad 2015-04-01

Skärtorsdag 2 april håller receptionen och växel öppet mellan 08.00 - 12.00 och stänger sedan för påsken för att åter öppna enligt normala tider tisdag 7 april.

Vi önskar Alla en äggstra Glad Påsk!


Kornsjö stationsområde kan bli svenskt

Publicerad 2015-04-01

I samband med Haldens 350-årsfirande i år, har det genom efterforskningar framkommit dokument som visar på att Kornsjö station från början skulle tillhört Dals-Ed, men att det genom olika historiska förvecklingar och förhandlingar kom att tillhöra Norge.
Frågan fanns med i förhandlingarna i Karlstad 1905 men ”försvann” från själva avtalen.


Lämna dina synpunkter och tyck till!

Publicerad 2015-03-31

På FOKUS-nämndens uppdrag genomförs varje år en enkätundersökning bland barn, elever och föräldrar i FOKUS alla verksamheter. 2015 genomförs enkäterna efter påsklovet fram till april månads slut. Elevenkäter genomförs i fritidshemmen, grundskola år 2, 5 och 8, samt på Utsiktens gymnasie- och gymnasiesärskola. Föräldraenkäter kommer att skickas hem med ett portobetalt svarskuvert till alla aktuella föräldrar.


Kollektivtrafiknämnden bjuder in till medborgardialog!

Publicerad 2015-03-30

Du är välkommen till Hotell Dalsland den 16 april 18:00 för att träffa Västra  Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd.
Kollektivtrafiken är ett viktigt verktyg för en hållbar utveckling i Västra Götaland. Dialogen arrangeras för att skapa en ömsesidig förståelse för de långsiktiga förutsättningar som finns för kollektivtrafiken och för resenärerna i Dalsland.


Ny etapp Dals Rostock - Kornsjö

Publicerad 2015-03-26

Kontaktledningsbyte etapp 2, våren 2015
Vi fortsätter nu arbetet med nästa etapp, vilket kan medföra visst störande buller
Nu har vår första etapp färdigställts och vi kan därmed konstatera att nu är sträckan upprustad fram till och med Bäckefors.
Arbetet har flutit på enligt plan och med ytterst få störningar under genomförandet.


Konsumenthjälp på nytt sätt

Publicerad 2015-03-25

Den 31 mars öppnar den rikstäckande konsumentupplysningstjänsten "Hallå Konsument". "Hallå konsument" ger oberoende vägledning före och efter köp, om avtal, reklamationer och hållbara val.


Förbud mot att mata änder vid Lilla Le

Publicerad 2015-03-24

Anledningen till förbudet är att det stora antalet änder i Lilla Le riskerar att göra sjöns vatten otjänligt som badvatten.


Varning för falska telefonförsäljare som säljer radondosor

Publicerad 2015-03-24

De senaste två veckorna har  Göteborgs Stads kontaktcenter fått samtal från oroliga göteborgare som har  blivit uppringda av företag som påstår att de arbetar på uppdrag av Göteborgs  Stad. Telefonförsäljaren har haft  en påstridig och hotfull attityd, och hänvisat till att regeringen beslutat att  alla villaägare just nu måste göra radonmätning i sin bostad. Det företagsnamn  som säljaren uppgett finns inte registrerat, men är snarlikt ett befintligt  företag som gör radonmätningar.


Ny vårdgivare vid närsjukhusen Dalsland, Lysekil och Strömstad

Publicerad 2015-03-24

Från och med den 7 april är det Praktikertjänst AB som ansvarar för merparten av specialistsjukvården vid närsjukhusen Dalsland (Bäckefors), Lysekil och Strömstad. Praktikertjänst kommer att bedriva sin verksamhet under namnet "Praktikertjänst Närsjukhus Dalsland Lysekil Strömstad". 


Nedtagning av björkar

Publicerad 2015-03-19

Vid en kontroll av de björkar som står i en rad vid vägen av den östra sidan av Terrassparken konstateras röta i samtliga träd. Träden kommer inom kort att tas ned och sedan ersättas av andra träd.


Nybyggnation av lägenheter vid Timmertjärn

Publicerad 2015-03-12

På grund av det stora bostadsbehovet i Dals-Eds kommun beslutade Edshus styrelse den 10 mars att bygga 24 nya lägenheter vid Timmertjärn. Målet är att lägenheterna ska stå klara under hösten 2016. Slutgiltigt godkännande av nybyggnationen beslutas av kommunfullmäktige den 15 april. 


"Vägar till jobb" - om Aspergers på arbetsplatsen

Publicerad 2015-03-10

Torsdag 26 mars klockan 18:00-c:a 21:00, Utvecklingscenter i Ed.
Vägar till jobb är ett projekt som inriktar sig på Aspergers syndrom och arbetsmarknad. Projektets mål är att sprida styrkor och fördelar som personer med Aspergers har och som kan vara en stor tillgång på en arbetsplats. Föreläsaren, Jill Carlberg Söderlund, har själv Aspergers och ger på ett lättsamt vis en inblick ur ett inifrånperspektiv.


Vårtecken

Publicerad 2015-03-04

Har du sett några tecken på att våren är i antågande?

Läs och rapportera vårtecken i Dalsland på den här sidan!


Trädgårds-workshops på Gamla Real

Publicerad 2015-03-03

Kom med till Gamla Real och medverka till att utveckla denna plats som ”hållbarhetsnav” och språngbräda för lokalt odlande!
Vi startar under våren med tre workshops där alla intresserade är välkomna att vara med! Syftet med dessa är att tydliggöra vad och hur vi vill, samtidigt som vi lägger grunden för att startar upp förvandlingen av trädgården på Gamla Real.


Många huvudmän behöver bli bättre på att styra skolan

Publicerad 2015-03-02

Samtidigt som skolinspektion pågår i Dals-Eds kommun, presenterar Skolinspektionen sin rapport Huvudmannens styrning av grundskolan, 2015:1.
I den framgår att fem av sex inspekterade huvudmän behöver förbättra sitt sätt att styra skolan genom att följa upp resultat, analysera och komma till åtgärder.


"Hälsa på lika villkor?" - ditt enkätsvar är viktigt!

Publicerad 2015-02-19

Folkhälsomyndigheten gör årligen en nationell enkätundersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor, ”Hälsa på lika villkor?”. Västra Götalandsregionen deltar vart fjärde år med ett utökat urval för att få underlag för planering av folkhälsoinsatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Enkäten kommer att skickas ut 23-26 februari av Statistiska Centralbyrån till 95.000 invånare i Västra Götaland i åldrarna 16-84 år. I varje kommun är ca 1600 personer slumpmässigt utvalda att besvara enkäten.


Skolinspektionen granskar skolorna i Dals-Eds kommun

Publicerad 2015-02-12

Just nu granskar Skolinspektionen hur politiker och förvaltning tar ansvar för kommunens skolor och förskolor.
Den senaste gången man genomförde en så kallad regelbunden tillsyn i Dals-Eds kommun var 2010.
Skolinspektionens tillsyn är en viktig del i FOKUS-nämndens kvalitetsarbete.


112-dagen 11 februari

Publicerad 2015-02-09

Den 11 februari uppmärksammas det EU-gemensamma nödnumret 112. 112-dagen är ett initiativ från intresseorganisationen EENA (European Emergency Number Association) och syftar till att öka kunskapen kring nödnumret 112 och att det fungerar i hela Europa.


Sportlovsprogrammet 2015

Publicerad 2015-02-05

Sportlovsprogrammet för 2015 är här! Klicka på länken nedan för att se det.

Sportlovsprogram 2015


Mat & myter med Michael Bäckman

Publicerad 2015-01-20

Mat & myter – finns barnmat?
Föreläsning av Michael Bäckman på Stallbacken 16 februari. 

Michael Bäckman är kökschef på Annerstaskolan i Flemingsberg, söder om Stockholm.


Taxor och avgifter för 2015

Publicerad 2015-01-13

Taxor och avgifter för 2015 i Dals-Eds kommun hittar du här.

Aktuella skattesatser kan du se på den här sidan.


Samråd detaljplan Hökedalens industriområde

Publicerad 2015-01-09
Detaljplan för Hökedalens industriområde är ute på samråd till 20 februari 2015.

Unga landsbygdspriset 2015

Publicerad 2015-01-09

Uppmärksamma en duktig  företagare på landsbygden i Västra Götaland. Nominera till "Unga landsbygdspriset 2015".

Priset är 25.000 kr per vinnare och det delas ut till två personer.
Tiden för att lämna in nomineringar är från och med 22 december till och med 6 februari 2015. 
Vinnarna utses 26 mars på regionutvecklingsnämndens sammanträde.


Vill du bli god man?

Publicerad 2015-01-09

Allt fler behöver god man. Vi söker nu dig som är intresserad av detta viktiga uppdrag.

En god mans huvudsakliga uppgift är att vara någon annans ställföreträdare i framförallt ekonomiska och rättsliga frågor.


Kontantkassan på ekonomikontoret tas bort

Publicerad 2015-01-09
Fr.o.m. 7 januari 2015 kommer kontantkassan på ekonomikontoret att tas bort. Detta innebär att de externa inbetalare som hittills betalat kontant till kommunen från och med 7 januari 2015 kommer att hänvisas till bankernas betalningsrutiner för inbetalning till kommunen.

janfebmarsaprilmajjunijuliaugsepoktnovTill toppen på sidanSidan uppdaterades 2023-01-03