Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Barnomsorgstaxan höjd från 1 juli

Publicerad 2015-07-08

Höjningen beror på en justering av inkomsttaket som beslutas av Skolverket på uppdrag av regeringen.
Efter höjningen kommer den högsta beräknade inkomsten per månad vara 42 890 kronor.