Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Blockad för beredskapsbrandmän

Publicerad 2015-06-15

Dals-Eds kommun har fått varsel om stridsåtgärder för de beredskapsbrandmän som är anslutna till fackförbundet BRF (Brandmännens riksförbund).

Blockaden trädde i kraft 15 juni kl. 06.00. Konflikten berör en majoritet av beredskapsbrandmännen i Dals-Eds kommun.

Utryckningar, så som bränder och olyckor eller akut sjukdom (IVPA), kommer ske precis som vanligt, det finns därför ingen anledning till oro.

Vad innebär konflikten?

Varslet gäller inte räddningstjänstuppdrag. De brandmän som berörs kommer därför att kunna rycka ut på till exempel olyckor och bränder även under konflikten.

Dessa stridsåtgärder har BRF varslat om:

  • Blockad av alla form av arbete utöver ordinarie beredskapsschema.
  • Blockad mot övningar på tid utanför ordinarie beredskapsschema.
  • Blockad av materielvård.
  • Blockad mot att samla in slang som använts vid räddningstjänstuppdrag
  • Blockad mot allt arbete förutom räddningstjänstuppdrag och livräddande sjukvårdsuppdrag. Med livräddande sjukvårdsuppdrag räknas till exempel larm om hjärtstopp.

Konsekvenser av konflikten?

Räddningstjänsten kommer fortsätta att utföra räddningstjänstuppdrag och livräddande sjukvårdsuppdrag, därmed förväntar vi oss inga stora konsekvenser. Däremot kommer de som är uttagna i konflikten inte att utföra vissa andra arbetsuppgifter som t ex restvärdesräddning, eftersläckning och bevakning av brandplats.