Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Bra resultat för grundskolan i Dals-Ed

Publicerad 2015-05-11

För nionde gången har Sveriges kommuner och landsting, SKL, sammanställt Öppna jämförelser Grundskola. I rapporten vägs elevernas betygsresultat samman med resultat på nationella prov och grundskolans resurser. Sedan bottenåret 2011, då man hamnade på plats 274 av rikets 290 kommuner, har Dals-Eds grundskola förbättrat resultaten avsevärt. I förra årets ranking som gällde 2013, hamnade man på plats 71, och i årets (2014) på plats 87.

Läs hela rapporten med tabellbilagor på:

http://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/grundskola.761.html