Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Detaljplan för Ed 2:3, 2:83, 2:136, 2:141 och del av Ed 10:3, Eds centrum

Publicerad 2015-11-04

Samråd 5 november till 14 december 2015.

Läs mer om planförslaget