Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Detaljplan för Hökedalens industriområde

Publicerad 2015-06-02

Utställd för granskning under tiden 5 juni-10 juli 2015.

Läs mer om planhandlingarna här