Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Exploateringen av området ovanför Tjädervägen

Publicerad 2015-10-01


Arbete med exploateringen av området ovanför Tjädervägen 2015-10-01

Exploateringen av området ovanför Tjädervägen i Ed påbörjades under september, och under veckan inleddes sprängningsarbete.

Sprängningsarbetet beräknas pågå hela oktober månad.

Se var området är på Google Maps

Har Du synpunkter eller frågor kring arbetet, kan dessa ställas till entreprenören Grimsruds kontaktperson:
Lars Strandberg
Arbetsledare
Mobil: +46 705-270372