Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Fakturor på vatten- och renhållningsavgifter

Publicerad 2015-05-21

Utskick av fakturor för vatten- och renhållningsavgifter är försenade på grund av byte av debiteringssystem.
Fakturor kommer att sändas ut så snart det är möjligt.