Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Första spadtaget för nybyggnation av lägenheter vid Timmertjärn

Publicerad 2015-11-18

Behovet av bostäder i kommunen har under de senaste åren stadigt ökat efter en period av hög vakansgrad hos främst Edshus AB. Behovet gäller såväl villatomter som lägenheter. Kommunen iordningsställer just nu 29 nya bostadstomter vid Orrvägen på Toppen och försäljning av dessa planeras till våren 2016. Nu startar även byggnationen av 24 nya lägenheter på Timmertjärn i Edshus regi.

Projekteringen visade att kostnaden för en nybyggnation kan finansieras med en rimlig hyresnivå som kommer att vara gångbar på orten. Dessutom visade projektet att konceptet medgav möjlighet även för lokala byggföretag att vara med i den upphandling som avslutades med att Sven Johanssons bygg AB i Dals-Ed vann upphandlingen.

Under sommaren har området avverkats där nybyggnationen nu ska ske. Byggnationen av lägenheterna kommer att ske i en etapp och stå klart för inflyttning den 1 januari 2017. I samband med byggnationen så kommer utemiljön i hela Viksområdet att upprustas på motsvarande sätt som gjorts i övriga områden t ex kyrkoområdet. Underhållet av befintliga bostäder kommer inte att påverkas negativt av den här nybyggnationen.

Den som är intresserad av boende i detta område får gärna höra av sig till Edshus via mail .