Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Grönt ljus för Vuxenutbildningen i Dals-Ed!

Publicerad 2015-12-16

Jonas Månsson (rektor), Marika Zakariasson (lärare) och Carina Karlsson (lärare) med Skolinspektionens beslut samt den nya broschyren om Vuxenutbildningen i Dals-Ed
Jonas Månsson (rektor), Marika Zakariasson (lärare) och Carina Karlsson (lärare) med Skolinspektionens beslut samt den nya broschyren om Vuxenutbildningen i Dals-Ed

Skolinspektionen har efter vårens tillsyn av vuxenutbildningen i Dals-Ed nu avslutat ärendet med idel godkänt resultat.

Skolinspektionen bedömer att Dals-Eds kommun har vidtagit åtgärder som gör att de tidigare påpekade bristerna nu avhjälpts. En del av det arbete man har gjort på Vuxenutbildningen under hösten är att ta fram ett nytt informationsmaterial för att bättre nå ut till alla som har rätt till utbildning för vuxna. Informationsmaterialet har tagits fram av personalen gemensamt och kommer att finnas tillgängligt i början av 2016.