Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Halden firar 350 år

Publicerad 2015-04-13

Minnesstenen
Minnesstenen

I år, närmare bestämt den 10 april, fyllde Halden 350 år som stad. Den 10 april 1665 fick nämligen staden stadsprivilegier av Kung Frederik III av Danmark-Norge och staden uppkallades efter kungen - Fredrikshald. Under året pågår en rad arrangemang och aktiviteter för att hedra stadens historia.

Såsom grannkommun vill förstås också Dals-Eds kommun delta i firandet och uppmärksammar därför Haldens jubileum med en minnessten som rests intill brofästet mellan Sverige och Norge vid Dals-Högen – Kornsjö. Platsen är vald med omsorg eftersom den på olika sätt är symbolisk för det goda samarbete som finns mellan våra kommuner. Vid platsen för stenen arrenderar Dampskipselskapet mark och de har med hjälp av bland annat Interregmedel utvecklat området på ett föredömligt sätt med bryggor, ramp och ångbåten Pröven som trafikerar Norra Kornsjön och har sin hamn där nu minnesstenen är rest. Vid platsen finns även en kioskservering sommartid.

Varför inte själv besöka platsen som lämpar sig väl för en utflykt framåt sommaren.

Vid firandet den 10 april representerades Dals-Ed av kommunstyrelsens ordförande Martin Carling som överlämnade ett kort med foto av minnesstenen till Halden.

Från Dals-Eds kommun vill vi på detta sätt framföra våra gratulationer och lyckönskningar inför framtiden till vår kära granne Halden!


Kommunchef Peder Koldéus och kommunalrådet Martin Carling vid minnesstenen