Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Hur är det att vara ung i Dals-Eds kommun?

Publicerad 2015-04-01

Resultat från enkätundersökning inom projektet Lokal uppföljning av ungdomspolitik (Lupp).

Ungdomar i klunga fotade nedifrån som ropar med händerna över munnen

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare Ungdomsstyrelsen) har sedan 2001 bedrivit projektet Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Lupp.
Lupp genomförs i samarbete med enskilda kommuner och syftar till att ge kommunerna kunskap att utveckla sin ungdomspolitik.

Lupp genomförs i form av enkätundersökningar riktade till kommunernas ungdomar. I enkäten behandlas områden som berör ungas tankar om fritid, skola, politik och inflytande, trygghet, hälsa, arbete och framtid.

Under hösten 2014 genomförde Dals-Eds kommun LUPP bland ungdomar i åk 7-9.


Mer information om ungdomsarbete, resultat från andra kommuners Lupp-enkäter m.m. kan du hitta på http://www.mucf.se/