Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Kollektivtrafiknämnden bjuder in till medborgardialog!

Publicerad 2015-03-30

Delta i medborgardialog om kollektivtrafikens roll i samhället

Du är välkommen till Hotell Dalsland den 16 april för att träffa Västra  Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd.

Kollektivtrafiken är ett viktigt verktyg för en hållbar utveckling i Västra Götaland.
Dialogen arrangeras för att skapa en ömsesidig förståelse för de långsiktiga förutsättningar som finns för kollektivtrafiken och för resenärerna i Dalsland.

Tid: Torsdag 16 april, 18.00-20.00
Plats: Hotell Dalsland, Strömstadsvägen 2, Ed
Anmälan: www.vgregion.se/dalslandsdialog Eftersom antalet platser är begränsat behöver vi din anmälan senast den 12 april

Vi bjuder på lättare förtäring.

Välkomna!

Ulrika Frick
Ordförande i kollektivtrafiknämnden

Logga VG