Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 september 2015 är inställt

Publicerad 2015-09-16

Kommunfullmäktiges möte den 23 september 2015 är inställt på grund av för få ärenden.
Nästa möte med Kommunfullmäktige är den 21 oktober 2015.

Ingvar Johannesson
Kommunfullmäktiges ordförande

Jonas Olsson
Kommunsekreterare