Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Kornsjö stationsområde kan bli svenskt

Publicerad 2015-04-01
Kornsjö stationsområde
Det aktuella stationsområdet i Kornsjö

I samband med Haldens 350-årsfirande i år, har det genom efterforskningar framkommit dokument som visar på att Kornsjö station från början skulle tillhört Dals-Ed, men att det genom olika historiska förvecklingar och förhandlingar kom att tillhöra Norge.
Frågan fanns med i förhandlingarna i Karlstad 1905 men "försvann" från själva avtalen.

Genom 350-årsfirandet öppnar nu Halden en möjlighet för Sverige och Dals-Ed att "få" tillbaka Kornsjö station.

För tågutvecklingen i Dalsland och Norgetrafiken skulle det vara av stor vikt för Sverige att ha tillgång till en sådan stor bangård där vagnar och lok kan ställas upp. Det öppnar samtidigt för en ökad trafikering och frilägger områden vid Eds station där kommunen länge arbetat för en utveckling.

Frågan kommer slutligen att avgöras av den nya Svensk-norska nämnden för grannsamverkan (SNNG).

 

Artikeln publicerades 1 april 2015