Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Kräftpestförklaring av Lilla Le

Publicerad 2015-09-22

Länsstyrelsen har beslutat att Lilla Le ska förklaras kräftpestsmittad.

Det är förbjudet att i Lilla Le fånga kräftor, saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor, samt att använda fisk som betesfisk i annat vatten än där den fångats.

Därutöver får fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål som har använts i Lilla Le inte transporteras till något annat vattendrag inom området eller föras ut ur området utan föregående desinfektion.

Beslutet gäller från den 17 september 2015 och fram till och med den 17 september 2017.

Läs Länsstyrelsens beslut här

Flodkräfta