Hoppa till innehållet
Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att detta är en arkiverad nyhet!

Kungörelse

Kommunfullmäktige har 2015-10-21 § 68 antagit detaljplan för Hökedalens industriområde.

Protokollet är justerat och anslagsbevis finns uppsatt på kommunens anslagstavla under tiden 2015-10-26 - 2015-11-20.Sidan uppdaterades 2016-01-12