Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Lämna dina synpunkter och tyck till!

Publicerad 2015-03-31

På FOKUS-nämndens uppdrag genomförs varje år en enkätundersökning bland barn, elever och föräldrar i FOKUS alla verksamheter. 2015 genomförs enkäterna efter påsklovet fram till april månads slut. Elevenkäter genomförs i fritidshemmen, grundskola år 2, 5 och 8, samt på Utsiktens gymnasie- och gymnasiesärskola. Föräldraenkäter kommer att skickas hem med ett portobetalt svarskuvert till alla aktuella föräldrar.

Resultaten från enkäterna är ett av de viktigaste instrumenten i förbättringsarbetet. Varje svar är viktigt.

Förutom enkätundersökningar, har FOKUS-nämnden också en rutin för synpunkts- och klagomålshantering. Under  Leva & Bo -> Barn & Utbildning -> Synpunkter och klagomål inom fokusnämnden på kommunens hemsida kan man lämna sina synpunkter eller klagomål när som helst under året, och hjälpa oss att utveckla våra verksamheter till det bättre!