Hoppa till innehållet
Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att detta är en arkiverad nyhet!

Lämna dina synpunkter och tyck till!

På FOKUS-nämndens uppdrag genomförs varje år en enkätundersökning bland barn, elever och föräldrar i FOKUS alla verksamheter. 2015 genomförs enkäterna efter påsklovet fram till april månads slut. Elevenkäter genomförs i fritidshemmen, grundskola år 2, 5 och 8, samt på Utsiktens gymnasie- och gymnasiesärskola. Föräldraenkäter kommer att skickas hem med ett portobetalt svarskuvert till alla aktuella föräldrar.

Resultaten från enkäterna är ett av de viktigaste instrumenten i förbättringsarbetet. Varje svar är viktigt.

Förutom enkätundersökningar, har FOKUS-nämnden också en rutin för synpunkts- och klagomålshantering. Under  Leva & Bo -> Barn & Utbildning -> Synpunkter och klagomål inom fokusnämnden på kommunens hemsida kan man lämna sina synpunkter eller klagomål när som helst under året, och hjälpa oss att utveckla våra verksamheter till det bättre!Sidan uppdaterades 2016-04-07