Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Många huvudmän behöver bli bättre på att styra skolan

Publicerad 2015-03-02

Samtidigt som skolinspektion pågår i Dals-Eds kommun, presenterar Skolinspektionen sin rapport Huvudmannens styrning av grundskolan, 2015:1.
I den framgår att fem av sex inspekterade huvudmän behöver förbättra sitt sätt att styra skolan genom att följa upp resultat, analysera och komma till åtgärder.