Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Ny etapp Dals Rostock - Kornsjö

Publicerad 2015-03-26

Vi fortsätter nu arbetet med nästa etapp, vilket kan medföra visst störande buller

Nu har vår första etapp färdigställts och vi kan därmed konstatera att nu är sträckan upprustad fram till och med Bäckefors.
Arbetet har flutit på enligt plan och med ytterst få störningar under genomförandet.

Vår första etapp, mellan Halängen och Bäckefors, stod klar vid årsskiftet. Kommande etapp, som nu också har påbörjats, planeras att pågå under våren 2015 och sträcker sig från Bäckefors, förbi Ed och fram till Hökedalen.

Årets etapp har kortats ner en aning, utifrån den ursprungliga planen. Anledning till det är en omfördelning av tilldelade  medel som nyligen har genomförts. Det medför att årets etapp endast kommer att utgöras av markarbeten, där vi fokuserar på att få fundamenten till de nya kontaktledningsstolparna på plats. Arbetet har påbörjats och beräknas pågå fram till och med midsommar. Därefter tar projektet en paus. Efterföljande etapper fortskrider under  nästa år och fram till beräknat slutdatum som är satt till hösten  2017.

Påverkan för dig som är närboende utmed järnvägen

Under perioden kommer arbete att ske nattetid, vilket innebär att du som är boende utmed banan kan drabbas av störande buller. Vi kommer att göra allt vi kan för att minimera störningar och ber dig ha överseende med det pågående arbetet. Läs gärna mer på Trafikverkets webbplats:
www.trafikverket.se/.

Avslutningsvis vill vi upplysa om att banan trafikeras av arbetsfordon under hela perioden. Att vistas i spårområdet är – som alltid – både livsfarligt och förbjudet!

Järnväg

Har du frågor är du välkommen att
kontakta oss på Trafikverket

Projektledare
Svante Jonsson
Telefon: 010-124 26 08

Trafikverket
405 33 Göteborg
Telefon: 0771-921 921

www.trafikverket.se/dalsrostock-kornsjo