Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Ny vårdgivare vid närsjukhusen Dalsland, Lysekil och Strömstad

Publicerad 2015-03-24

Från och med den 7 april är det Praktikertjänst AB som ansvarar för merparten av specialistsjukvården vid närsjukhusen Dalsland (Bäckefors), Lysekil och Strömstad. Praktikertjänst kommer att bedriva sin verksamhet under namnet "Praktikertjänst Närsjukhus Dalsland Lysekil Strömstad".

Bakgrunden till Praktikertjänsts övertagande av specialistsjukvård på närsjukhusen från NUsjukvården är en upphandling som hälso- och sjukvårdsnämnderna genomförde förra året. Syftet var att säkerställa invånarnas tillgång till specialiserad öppenvård. Regionfullmäktige har också beslutat att NU-sjukvården ska avlastas utföraransvaret för närsjukhusen, för att fokusera på Uddevalla sjukhus och NÄL.

 

Vård söks på samma sätt som tidigare. Verksamhetsstarten den 7 april har föregåtts av ett intensivt förberedelsearbete där NUsjukvården, Praktikertjänst och hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli arbetat tillsammans för att lösa praktiska frågor och göra övergången så smidig som möjligt, inte minst för invånare och patienter.

 

- Bytet av vårdgivare innebär ingen förändring för invånarna i Bohuslän och Dalsland när de behöver söka vård, säger Håkan Sundberg, hälso- och sjukvårdschef vid hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli.

 

Till specialistsjukvården vid närsjukhusen kommer man vanligtvis via remiss från sin vårdcentral, annan läkarkontakt, optiker eller att man själv kontaktar närsjukhuset. - Patienter som redan går hos läkare på NÄL eller Uddevalla sjukhus och som bor i närsjukhusens geografiska område kommer att få erbjudande om att få sitt nästa besök hos Praktikertjänst på närsjukhuset istället, säger Håkan Sundberg.

 

Logopeder nytt för närsjukhusen

 Praktikertjänsts verksamhet omfattar öppenvårdsmottagningar inom följande specialiteter:
 • Barn- och ungdomsmedicin
 •  
 • Öron-Näsa-Hals
 •  
 • Gynekologi
 •  
 • Ögon
 •  
 • Diabetes
 •  
 • Kardiologi (hjärt-kärlsjukdomar)
 •  
 • Ljusbehandling
 •  
 • Radiologi (röntgen)
 •  
 • Logopedi

- En målsättning med upphandlingen har varit att förbättra tillgängligheten och öka volymerna inom den specialistsjukvård som vi bedömer är viktigast för invånarna att ha på nära håll. Vi är också glada för att även logopeder nu kommer att finnas på närsjukhusen, då möjligheten att få hjälp med kommunikationsproblematik historiskt sett har varit sämre i Fyrbodal än på andra håll i regionen, säger Håkan Sundberg.

Öppet hus

Innan sommaren kommer Praktikertjänst Närsjukhus Dalsland Lysekil Strömstad att bjuda in till Öppet Hus på samtliga tre orter.

- Vi ser fram mot att utveckla specialistvården på närsjukhusen i Dalsland, Lysekil och Strömstad. Praktikertjänst har en lång erfarenhet av småskalig vård nära patienterna och vi arbetar varje dag på att bli ännu lite bättre. Med patienterna i fokus arbetar vi med tillgänglighet, kompetens och kontinuitet och invånarna ska veta att de har sina närsjukhus kvar, säger Bo Norming, vd Praktikertjänst Närsjukhus Dalsland Lysekil Strömstad.

Övrig verksamhet på närsjukhusen

Följande verksamheter vid närsjukhusen berörs inte av förändringen utan fortsätter som vanligt:

Specialistsjukvård:

 • Vuxenpsykiatri: Vid samtliga tre sjukhus finns öppenvårdsmottagningar för vuxenpsykiatri. I Dalsland och Strömstad ansvarar NU-sjukvården för verksamheten. I Lysekil drivs mottagningen av Capio Psykiatri, på uppdrag av Västra Götalandsregionen (norra hälso- och sjukvårdsnämnden).
 • Barn- och ungdomspsykiatri: Vid samtliga tre sjukhus har NU-sjukvården öppenvårdsmottagning för barn- och ungdomspsykiatri, (BUP).
 •  
 • Hudmottagning: Vid Dalslands sjukhus finns hudmottagning (Hudcenter i Dalsland) som drivs i privat regi på uppdrag av Västra Götalandsregionen (norra hälso- och sjukvårdsnämnden)
 •  
 • Dialysmottagning: På Strömstads sjukhus har NU-sjukvården dialysmottagning.
 

Övrig hälso- och sjukvård:

 

Förutom specialistsjukvården rymmer de tre huskropparna en mängd annan hälso- och sjukvård, till exempel vårdcentral och habiliterings- och rehabiliteringsverksamhet.

 

1177.se

 

Kontaktuppgifter och mer information om verksamheterna på närsjukhusen Dalsland, Lysekil och Strömstad finns sökbart på Vårdguiden 1177.se.

Kontaktperson: Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli: Håkan Sundberg, hälso- och sjukvårdschef, tel 070-340 75 45
Praktikertjänst Närsjukhus Dalsland Lysekil Strömstad: Bo Norming, vd, tel 0725-147 264
Pressmeddelande: Jörgen Andersson E-post: jorgen.a.andersson@vgregion.se