Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Nya e-postadresser för skola och barnomsorg

Publicerad 2015-06-17

All personal inom skola, utbildning och barnomsorg kommer fr.o.m. 15 augusti 2015 att ha e-postadress enligt mönster förnamn.efternamn@utb.dalsed.se (å och ä ersätts med a, ö ersätts med o). Delar av personalen har redan denna e-postadress.

Anledningen till adressbytet är att Dals-Eds kommun byter lärplattform för skolor och barnomsorg, och i samband med detta kommer alltså även personalens e-postadresser att ändras.