Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Nytt inkomsttak för avgifter inom barnomsorgen

Publicerad 2015-12-30

Barnomsorg

Det nya taket för beräkning av avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritids är 43760 kronor.

Ändringen beror på statliga beslut om indexering av inkomsttak, och gäller från och med 2016-01-01.