Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Sågverket i Nössemark

Publicerad 2015-06-11

Sågverket i Nössemark

Den 10 juni publicerade Moelven beskedet om att ledningen vid sågverket i Dals-Eds kommun inleder förhandlingar med de anställda om en eventuell avveckling av verksamheten till följd av negativ lönsamhet under flera år.

För Dals-Eds kommun kom beskedet som en kalldusch och i ett skogslandskap som Dalsland är det förutom det bedrövliga att viktiga arbetstillfällen riskerar att försvinna även stora symbolvärden och historik i våra skogsindustrier och tillhörande verksamheter som påverkar hela bygden.

Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med vice ordförande och kommunchef besöker Nössemark idag på torsdag den 11 juni för att finnas till hands för eventuella frågor och dialog.

Kommunstyrelsens ordförande har tagit kontakter med Fyrbodal och avdelning för Regionutveckling inom Västra Götalandsregionen för att diskutera möjliga gemensamma strategier.

Kommunen har skapat en intern arbetsgrupp som skall analysera och hantera situationen från kommunens sida ifall att en nedläggning blir ett faktum och vi kommer att löpande informera om gruppens arbete via webb och sociala medier.

Andra artiklar i ämnet:
Första mötet för kommunens interna arbetsgrupp för sågverket i Nössemark (2015-06-15)