Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Samrådsmöte om vattenfrågor i Örekilsälven & Valboåns avrinningsområde

Publicerad 2015-04-10

Tisdag 14 april kl 18.00 i Hedekas bygdegård

Hur ser det ut i våra vatten och hur kan vi förbättra situationen?

Representanter från länsstyrelsen, skogsstyrelsen, LRF, kommunerna, Milva AB och SV kommer att inleda kvällen.
Därefter pratar vi tillsammans med övriga deltagare om idéer och möjliga åtgärder.

Anmälan: Senast 13 april till Studieförbundet Vuxenskolan (SV) 0522 – 65 33 33 eller vgregion@sv.se.

Arrangörer: Gullmarns Vattenråd i samverkan med SV och Länsstyrelsen.

Inbjudan Samråd om vattenfrågor 20150414 (pdf) PDF-fil