Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Trädgårds-workshops på Gamla Real

Publicerad 2015-03-03
  • Är du intresserad av odling och skulle vilja lära dig mera ihop med andra?
  • Funderar du på hur du kan bidra till ökad hållbarhet lokalt och globalt?
  • Skulle du vilja hitta nya bekantskaper och kanske vänner?
  • Är du nyfiken på hur vi kan synliggöra och stärka banden stad - land?  
  • Gillar du Gamla Real och vill vara med och utveckla trädgården?
  • Har du trädgårdsredskap, plantor mm. som du vill ska komma fler till glädje?
  • Gillar du att skapa och se vad som kan växa fram i samspel med andra?
  • Söker du efter något meningsfullt att ägna din fritid åt?

Då är du varmt välkommen till Gamla Real och medverka till att utveckla denna plats som ”hållbarhetsnav” och språngbräda för lokalt odlande!

I oktober hade vi ett upptaktsmöte med rubriken ”Kan grisar och bönor förändra världen?”. Vid detta tillfälle medverkade Niklas Wennberg från Stadsjord i Göteborg och berättade inspirerande bl.a. om hur grisar har markberett gräsmatteytor i centrala Göteborg, om hur människor gått samman och förvandlat skräpmark till riktiga lustgårdar med plats för odling, mat och umgänge.

Deltagarna vid detta möte var eniga om att de ville starta med ”stadsodling” även i Ed. Bygdegårdsföreningen menar att det som en gång var en prunkande trädgård på Gamla Real skulle kunna var en ypperlig plats att starta på. Här finns utrymme att odla, att träffas, fika och hålla kurser och inte minst att spinna vidare på de historiska trådar som finns här. Dessutom är det nära till tåget som binder samman Ed och Göteborg vilket underlättar utbyte och samverkan!

Vi startar under våren med tre workshops där alla intresserade är välkomna att vara med! Syftet med dessa är att tydliggöra vad och hur vi vill, samtidigt som vi lägger grunden för att startar upp förvandlingen av trädgården på Gamla Real…

Program i grova drag:

15 mars 13 – 17
Identifiering av våra visioner; vad vill vi och vilka är våra motiv? Rundvandring i trädgården.
19 april 13 – 17
Vilka är våra resurser och behov? Permakultur och designprinciper – hur kan dessa användas vid Gamla Real?
26 april 13 – 17
Konkretisering av aktiviteter och bildande av arbetsgrupper mm. Första spadtagen i trädgården…      
Vi rekommenderar och hoppas att så många som möjligt kan delta vid alla tre tillfällen eftersom det är en sammanhängande process, men det är inget måste.
Plats:
Gamla Real
Kostnad:
Vid deltagande i alla tre workshops är det ingen deltagaravgift!
Vid deltagande enstaka dagar kostar det 100:-/tillfälle.
Anmälan:
Senast 11 mars till miriam.sannum@sv.se (vid deltagande i enstaka workshops sker anmälan senast onsdagen innan). Meddela ev. särskilda behov när det gäller kost.

Det kommer att finnas fika med mackor, kaffe och te, frukt mm.

Sprid vidare: Om vi hjälps åt att sprida och vidarebefordra denna inbjudan, så når vi förhoppningsvis alla som är intresserade av att delta!
Kolla gärna in www.stadsjord.se. Här finns bilder och texter som beskriver stadsjord i Göteborg.
Om det finns intresse så gör vi en gemensam studieresa till Göteborg någon gång i maj (ev. juni).

Intresset för mat, odling och djur förenar stad och land

Självförsörjningsgraden blir mindre och mindre i Sverige och trots allt tal om lokal och ekologisk mat, så importeras merparten av våra livsmedel från produktionsplatser med hög miljöbelastning och usla arbetsvillkor. Stadsodling och stadsjordbruk är sätt att utveckla samhällen och skapa respekt för landsbygden utanför. Genom att locka konsumenter i städerna att också vara producenter i liten skala växer kunskapen om mat samtidigt som förståelsen för den professionella matproduktionen och landsbygden fördjupas. Man kan säga att stadsodlingarna är en slags landsbygdsambassader. Omvänt kan Gamla Real bli en slags landsbygdens ambassad för ”stadsodling” och en mötesplats över generations- och kulturgränser lokalt. Det måste bli slut på den hjälplösa attityd som utarmar vårt samhälle – där såväl landsbygdens igenväxande ytor som stadens urbana landskap är svältfödda på element som alltid varit en del av mänskligt liv – djur och odling av mat.

Dessa workshopdagar arrangeras i samverkan mellan SV och RCE Västra Götaland (www.rcewest.se) samt Bygdegårdsföreningen Gamla Real