Hoppa till innehållet

Barnomsorgstaxan höjd från 1 juli

Höjningen beror på en justering av inkomsttaket som beslutas av Skolverket på uppdrag av regeringen.
Efter höjningen kommer den högsta beräknade inkomsten per månad vara 42 890 kronor.Sidan uppdaterades 2015-12-30