2016

Observera att detta är arkiverade nyheter.

janfebmarsaprilmajjunijuliaugsepoktnov

 

Ökad polisnärvaro i Dals-Ed 2017

Publicerad 2016-12-27
En mer synlig polis i Dals-Ed, trafiksäkerhetsarbete och ett gemensamt fokus på migrations- och integrationsfrågor. Det är de satsningar som polisen och Dals-Eds kommun planerar i ett gemensamt medborgarlöfte för 2017.

SCB:s medborgarundersökning Dals-Ed 2016

Publicerad 2016-12-21
Resultatet av SCB:s medborgarundersökning 2016 är nu klart, och visar att att flertalet av de som besvarat enkäten i Dals-Ed upplever att det är bra att leva och bo här. Jämfört med övriga deltagande kommuner upplevs den kommunala servicen som bättre, framför allt i fråga om bemötande och tillgänglighet.

Sophämtning jul och nyår 2016/17

Publicerad 2016-12-20

Turer Dals-Ed:
Annandag jul 26/12 – körs in tisdag 27/12
Trettondagen 6/1 – körs in torsdag 5/1Juldagen 25/12 – körs in tisdag 22/12

OBS! Tänk på att ställa ut kärlen kvällen innan tömningsdag
Låt stå tills hämtning utförts.


Beslut om ombyggnation av Edsgärdet och Hagalid

Publicerad 2016-12-15
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december beslutades bland annat att äldreboendena Edsgärdet och Hagalid ska byggas om för att möta verksamheternas behov och för att trygga arbetsmiljön.

Årets sista kommunfullmäktige i Gamla Real

Publicerad 2016-12-13
Onsdagen den 14 december är det kommunfullmäktige i Gamla Real med start redan klockan 18:00 med luciafirande och fika samt sedvanlig utdelning av förtjänsttecken för personal samt miljö- och folkhälsopris.

Nya taxor för förskola

Publicerad 2016-12-13
Nya taxor för förskola är beslutat av kommunfullmäktige 2016-11-16 och berör taxan för mellansteget från 15 timmar till 25 timmar per vecka som tas bort.
Den nya beräkningen för avgiften i förskolan sker i endast två steg, 0-15 timmar per vecka alternativt 15 timmar och över per vecka. Regler för allmän förskola är oförändrade.

Evenemangsmedel 2017

Publicerad 2016-12-08
Under 2017 finns möjlighet att söka pengar hos kommunen för att genomföra evenemang i Dals-Eds kommun under året. Pengarna finns fördelade i olika potter med särskilda anvisningar för hur de ska användas.

Den 11 december gäller nya tidtabeller för tåg och buss

Publicerad 2016-12-07
NSB ändrar i sina avgångar, tidigt morgontåg 05.55 mot Norge och kl 17.59 mot Göteborg upphör, så tidtabellen återgår till 3 tåg per dag M-F. Linje 700 Ed-Vänersborg kör en gång i timmen under rusningstiderna och varannan timme under resten av dagen.

Väghållningen på gång- och cykelväg i Äng

Publicerad 2016-12-06
Kommunen har fått in synpunkter på att flera cyklister som färdats på gång- och cykelvägen runt sjön fått punktering. Problemen beror på det nya grus som använts för halkbekämpning.

Kontaktfamiljer sökes i närområdet

Publicerad 2016-12-05
Norra Dalslands familjerätts- och familjehemsenhet söker kontaktfamiljer i Dalsland. Som kontaktfamilj har du oftast ett barn eller en ungdom boende hos dig under veckoslut, någon eller några gånger per månad.

Stor satsning på unga

Publicerad 2016-11-30
I förra veckan beviljades FOKUS-nämnden i samarbete med Barn- och ungdomspsykiatrin vid Dalslands sjukhus bidrag från Västra Götalandsregionen för ett treårigt projekt som ska bidra till fullständig skolgång för alla unga.

Dals-Ed satsar på fossilfria miljöfordon och resor

Publicerad 2016-11-30
Vi på Dals-Eds kommun har bestämt oss för att ställa om till fossilfria transporter fram till 2030. Det handlar bland annat om att byta ut våra bensin- och dieseldrivna fordon till el- och biogasbilar. Se filmen där kommunalrådet Martin Carling berättar varför.

Goda skolresultat i Dals-Ed

Publicerad 2016-11-25
Nu har Öppna jämförelser Grundskola för läsåret 2015/2016 publicerats. SKL sammanställer varje år statistik gällande grundskolans resultat i landet och kallar sammanställningen Öppna jämförelser. Efter en svacka i resultaten 2015, visar nu resultatjämförelsen att grundskolan i Dals-Ed återigen når riktigt goda resultat och är tillbaks på de senaste årens nivå.

Vill du leverera livsmedel till Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Säffle och Åmål?

Publicerad 2016-11-23

Är du producent och/eller leverantör av en produkt som du skulle vilja att ditt barn får till lunchen i skolan, eller din mamma får njuta av till fikat på äldreboendet?
För att detta ska vara möjligt måste du ha ett avtal med kommunen, som blir till genom upphandling.


Ny teknisk chef

Publicerad 2016-11-21
Per Andreasson är från och med november anställd som ny teknisk chef i Dals-Eds kommun. Efter säsongens första snöoväder har han nu börjat komma in i arbetet

Anna Rosenberg tillträder som förskolechef

Publicerad 2016-11-21
Idag välkomnar vi Anna Rosenberg som förskolechef i Dals-Eds kommun. I samband med förskolechef Naima Melins pensionering tar Anna över förskoleverksamheten tillsammans med förskolechef Susanne Kinhult.

Forskning för förbättrat skolresultat

Publicerad 2016-11-09
Det är stor skillnad mellan pojkars och flickors resultat i grundskolan i Sverige. Flickors studieresultat förbättras för varje år, men motsatsen gäller pojkars resultat. Samma utveckling ser vi i Dals-Ed och därför påbörjas 2017 ett forskningsprojekt för att finna orsaker och utveckla åtgärder för att vända trenden.

Gratis lungundersökning på internationella KOL-dagen

Publicerad 2016-11-04
På Närhälsan Dals-Ed kan du 8 november få genomföra en lungundersökning (spirometri) av en specialutbildad sjuksköterska. Lungundersökningen tolkas av läkare på plats och du får med dig en skriftlig bedömning av lungfunktionen och eventuella symtom.

Slutspurt för SCB:s medborgarundersökning!

Publicerad 2016-11-01

Nu börjar det brinna i knutarna för dig som tillhör de 600 kommuninnevånare som har valts ut för att besvara SCB:s medborgarundersökning. Senast den 3 november ska undersökningen vara inlämnad om du väljer att besvara den på papper, och väljer du webbvarianten har du till den 8 november på dig.
I dagsläget har 41,4% av de tillfrågade i Dals-Eds kommun besvarat enkäten.


Ändrade öppettider i kommunhuset

Publicerad 2016-10-25
Från och med november är det nya öppettider i kommunhuset och IFO:s kontor på Utvecklingscenter på fredagar.
Vi stänger klockan 15.00 men har i gengäld lunchöppet.

En fråga om framtiden – medborgardialog

Publicerad 2016-10-20
Dals-Eds kommun och Polisområde Fyrbodal har tecknat en överenskommelse för en fördjupad och utvecklad samverkan mellan polisen och kommunen. Genom att samarbeta skapas större förutsättningar för ett effektivt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.
Vad anser du att det finns för åtgärder som polisen och kommunen skulle kunna göra för att öka din säkerhet, tillit och trygghet i Dals-Eds kommun?

Europeiska informationssäkerhets-månaden!

Publicerad 2016-10-19
Den 1 oktober startade den Europeiska informationssäkerhetsmånaden (European Cyber Security Month) en EU-kampanj med syfte att öka medvetenheten om informationssäkerhet. I Sverige arrangeras kampanjen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Polisens Nationella bedrägericenter (NBC) och temat är id-kapning.

VA i Nössemark

Publicerad 2016-10-18

Du inbjuds härmed till ett informationsmöte om VA i Nössemark
Tid: Torsdagen den 27 oktober kl 18:30
Plats: Nössemarkspaviljongen
Vi bjuder på kaffe med dopp.


Trafik i Eds centrum vid höstmarknaden i Ed 8 oktober 2016

Publicerad 2016-10-07

Lördagen den 8 oktober 2016 stängs centrum av för obehörig trafik på grund av marknaden kl. 08.00-20.00. Dispens kan erhållas från förbudet om du är fast boende eller arbetar inom avstängda områden.
Den passersedel som erhölls på vårmarknaden kan även användas på höstmarknaden. 
Passersedel kan hämtas i kommunkontorets reception eller beställas på telefon 0534-19000.


Fiberfeber i tätorten!

Publicerad 2016-10-06
Äntligen har det första spadtaget tagits till det efterlängtade fibernätet i Eds tätort.
Arbetet inleddes torsdag 5/10, och det första området som ska grävas är det som i planeringsarbetet har benämnts område 1, Västra Edsmyren och omgivande område.

Öppet hus i Purtechs fabrikslokaler 15 oktober 2016

Publicerad 2016-10-06
Purtech firar att fabriken i Ed fyller 50 år!
NÄR: 15/10 kl. 10:00 – 14:00
VAR: Jordbrovägen 25
Öppet hus med produktionstillverkning, kaffe och fika, korv med bröd, lördagsgodis till barnen, PURTECH loppet (runt fabriksområdet) för barn upp till 12 år.

Vill du starta grannsamverkan i ditt bostadsområde?

Publicerad 2016-09-29

Hösten och mörkret kryper på och i takt med det ökar bostadsinbrotten. Grannsamverkan är en metod för att förebygga bostadsinbrott genom att bygga upp nätverk, införa vissa rutiner och lära sig mer om hur man skyddar sig och varandra. 


Språkcafé på Gamla Real

Publicerad 2016-09-22

Varje torsdag är det språkcafé på Gamla Real klockan 18:00-20:00.
Dit kommer de som behöver språkträna och du ger dem av din tid.
Vi bjuder på kaffet.
Välkomna!


Dags för SCB:s medborgarundersökning

Publicerad 2016-09-20

Nu är det dags för höstens omgång av SCB:s medborgar-undersökning. I dagarna får 88 000 invånare i 81 kommuner runt om i Sverige en enkät i brevlådan och därmed möjlighet att tycka till om verksamheterna i sin kommun och hur det är att bo och leva där.


Skördemarknad på Gamla Real 17 september – plats finns för fler försäljare

Publicerad 2016-09-13
Nu på lördag den 17 september klockan 12:00 arrangeras traditionsenligt skördefesten på Gamla Real som också är en startpunkt på årets kulturvecka i Dals-Ed. För den som har matvaror eller hantverk att sälja finns det några marknadsplatser kvar. Kontakta Ingvar Johannesson, tel 0534-19540, för bokning.

Telia informerar: Delar av kopparnätet i Dals-Eds kommun stängs ner 2017

Publicerad 2016-09-08
30 september 2017 genomför Telia Company en övergång från det traditionella kopparnätet i Dals-Eds kommun till tjänster baserade på mer framtidssäkra lösningar, främst via fiber- och mobilnät. Förändringen berör privat- och företagskunder hos såväl Telia som andra operatörer. Telefoni, bredband, tv och olika grossist- och företagstjänster påverkas.

Utlysning av ytterligare föreningsbidrag med anledning av flyktingsituationen

Publicerad 2016-09-08
Dals-Eds kommun tilldelades förra halvåret 8,4 miljoner kr som ett engångsbidrag av regeringen med anledning av flyktingsituationen. Nu har kommunfullmäktige beslutat att fördela ytterligare 200 000 kr till föreningslivet. Dessutom finns 50 000 kr kvar av medlen från förra ansökningsomgången. Sammanlagt finns alltså 250 000 kr för föreningarna i Dals-Eds kommun att ansöka om.

Kulturveckan 2016

Publicerad 2016-09-02

Kulturveckan i Dals-Ed invigs på lördag 17 september med skördefest på Gamla Real och avslutas den 25 september. Däremellan erbjuds under veckan en rad olika evenemang som arrangeras i samarbete mellan Dals-Eds kommun och bygdens föreningar.


Utdelning Hugo Berglunds donationsfond 2016

Publicerad 2016-08-30

Stiftelsen för Hugo Berglunds donationsfond har att årligen i enlighet med fondens statuter bevilja bidrag ur fondens avkastning till näringsidkare, ideella föreningar och privatpersoner inom Töftedals socken.
Ansökningar om bidrag skall vara ställda till Stiftelsen Hugo Berglunds donationsfond, Box 31, 668 21 ED, senast den 30 september 2016.


Eventuell försäljning av Jordbrons företagshotell

Publicerad 2016-08-19
Det har en längre tid funnits intresse från privata aktörer att få köpa fastigheten ED 1:34 Jordbrons företagshotell. Under våren i år har avtalen kring bowlinganläggningen gjorts om och förtydligats och kommunstyrelsen har 2016-08-17 beslutat att lägga ut fastigheten till försäljning.

Efterlysning av äpplen till skördefesten

Publicerad 2016-08-18

Dals-Ed Cepoy Vänortsförening behöver äpplen till pressning av äppelmust och tar tacksamt emot äpplen från er som har några att skänka. Det kommer totalt att behövas c:a 100 kilo äpplen till skördefesten på Gamla Real den 17 september.


Kommunens budget för 2017

Publicerad 2016-08-09
Här kan du hitta en kortfattad presentation av Dals-Eds kommuns budget för 2017.
Målet är att ge en bild av vart de pengar kommuninvånarna betalar i skatt tar vägen.

Ny rektor på Utsikten

Publicerad 2016-08-03
Utsikten har fått en ny rektor. På måndag 8 augusti tillträder Mikael Astré, som tidigare arbetat som rektor i Trollhättan och Vänersborg, och som lärare på Utsiktens IM sedan i höstas.

LSS-enheten söker kontaktpersoner

Publicerad 2016-08-01
Gillar du att gå på bio, spela dataspel, samtala över en fika eller ta en promenad? Vill du hjälpa till att bryta en medmänniskas isolering och samtidigt få en ny vän? Då kanske du kan passa som kontaktperson.

Samtliga badvattenprover visar på tjänligt vatten

Publicerad 2016-07-18
Miljökontoret meddelar att samtliga badvattenprover som tagits på badplatserna i Dals-Eds kommun visar på tjänligt badvatten, även innanför bryggorna på badplatsen vid Lilla Le. Några ytterligare prover under juli månad kommer inte att tas, om det inte kommer in ytterligare anmälningar om insjuknande efter bad.
Nästa badvattenprov kommer att ske enligt liggande provtagningsplan för badvatten vecka 31.

Fika i Järnvägsparken 22 juli 14:00 - 17:00

Publicerad 2016-07-18

Stationens HVB för ensamkommande flyktingbarn bjuder in till en eftermiddag av fika, samtal och kubbspel i Järnvägsparken. Vill någon grilla finns ved och tänd vätska på plats. Några ungdomar har under ett par veckors tid sysslat med att rusta upp parken. Förra året skapades en grillplats och i år har två fikabord, ett par mindre träd och själva parken namngetts.


Länsstyrelsen beviljar skyddsjakt på gräsand

Publicerad 2016-07-11

Länsstyrelsen har beviljat Dals-Eds kommun tillstånd för skyddsjakt på 50 gräsänder i och vid den kommunala badplatsen i sjön Lilla Le inom fastigheten Ed 10:1 i Dals-Eds kommun. 


Dals-Eds kommun ansöker om skyddsjakt på gräsand

Publicerad 2016-07-07

Kommunen har idag med bistånd av Dalslands Miljökontor ansökt hos Länsstyrelsen om att ordna skyddsjakt på gräsand.
Badplatsen i Lilla Le är ett attraktivt och populärt område, inte minst för barnfamiljer.
Vi har dock ett problem med de gräsänder som uppehåller sig på badplatsen och förorenar på bryggor och på land.


Miljökontoret informerar om den kommunala badplatsen vid Lilla Le

Publicerad 2016-07-01
Den 1 juli kom det in en anmälan om 4 magsjuka barn som fått symtom efter att de badad vid Lilla Les badplats. Med anledning av detta har kommunen ombetts genomföra utökad provtagning på badvattnet under vecka 27 på den kommunala badplatsen Lilla Le samt på Gröne Backe Campings badplats. Prover kommer att tas på ordinarie plats samt i ”barnpoolen” på båda badplatserna. Miljökontoret kan i dagsläget inte styrka att anmälda fall av magsjuka kan knytas till badvattnet på den kommunala badplatsen.


BESLUT OM ELDNINGSFÖRBUD HÄVT

Publicerad 2016-06-30

Räddningschefen i Dals-Eds kommun har beslutat häva eldningsförbudet som trädde i kraft 2016-06-07 med anledning av att brandrisken inte längre bedöms som överhängande.

 


Miljökontoret svarar om badvattenprover på kommunala badplatser

Publicerad 2016-06-30
Badvattenproverna tas normalt längst ut på bryggorna alltså inte i ”barnpoolen”. Det har hittills i år tagits 4 prover, samtliga av dessa badvattenprover ligger väl under riktvärdet för anmärkning. I dagsläget bedömer miljökontoret att Lilla Les badvatten går utmärkt att bada i utifrån tagna vattenprover. Nytt prov kommer att tas i mitten av juli enligt gällande provtagningsplan.

Godkänt badvatten på kommunala badplatser

Publicerad 2016-06-23
Provtagning under säsongen har visat att badvattnet i Lilla Le är tjänligt. Nu finns resultat från prover tagna 2016-06-14 som visar att även övriga kommunala badplatser har tjänligt badvatten.

Heter det Ed, Dals-Ed eller Dals Ed?

Publicerad 2016-06-14

Dals-Eds kommun ska skrivas med bindestreck, Ed är tätortsnamnet för platsen mellan sjöarna Stora och Lilla Le, vilka alltså bör skrivas med ett e. Så lyder ett försök till rekommendation för att reda ut begreppen och de olika benämningarna kring kommunnamnet och orten som ibland kan leda till förvirring för såväl boende som besökare.


Skogsbrand i Koxeröd släckt

Publicerad 2016-06-13

Räddningschefen meddelar under måndagsförmiddagen att skogsbranden i Bön/Koxeröd som upptäcktes under söndagen är släckt och eftersläckningsarbete pågår.


Nya godkända badvattenprover i Lilla Le

Publicerad 2016-06-10
Prover tagna 2016-05-31 visar att badvattnet är tjänligt såväl vid kommunens badplats vid Lilla Le som vid badplatsen vid Gröne Backe samt vid strandbad Ängsvägen.

BESLUT OM ELDNINGSFÖRBUD 2016-06-07

Publicerad 2016-06-07

Räddningschefen i Dals Eds kommun beslutar med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att föreskriva om förbud mot eldning utomhus i skog och mark då risk för brandfara är stor. Denna föreskrift träder i kraft den 2016-06-07 och gäller tills beslutet upphävs.

 


Samhällsbyggnadschef anställd

Publicerad 2016-06-03
Dals-Eds kommun har den 2 juni anställt Magnus Åkesson som samhällsbyggnadschef. Som samhällsbyggnadschef kommer Magnus att ansvara för mark- och exploateringsfrågor, lokalförsörjning, gator/parker, VA/renhållning samt kosthantering och lokalvård. Magnus Åkesson avslutar därmed sin tidigare tjänst som AME-chef och börjar sin nya tjänst den 15 augusti.

Sommarlovsaktiviteter i Dals-Ed 2016

Publicerad 2016-06-02

Alla aktiviteter är gratis! Om man behöver anmäla sig till aktiviteten står det angivet intill varje aktivitet. Står det ingen ålder angiven intill aktiviteten så är det för alla åldrar. Är årskurs angiven så gäller det den årskurs man ska börja i till hösten. Ev. ändringar i programmet annonseras på kommunens hemsida.


Badvattenprover i Lilla Le

Publicerad 2016-06-02
Som en del i de åtgärder som vidtagits efter att avloppsvatten läckt ut i Lilla Le tidigare under våren och som redovisats tidigare på hemsidan, tar nu miljökontoret löpande prover på badvattenkvaliteten i Lilla Le med 3-4 dagars mellanrum för att följa utvecklingen

Åtgärder mot VA bräddning

Publicerad 2016-05-26
Ett avloppsstopp har medfört att avloppsvatten läckt ut i Lilla Le. Kommunen har därför vidtagit åtgärder för att lösa det akuta problemet och planerar insatser för att situationen med avloppsstopp inte ska uppstå igen.

Välkommen att träffa hälso- och sjukvårdsnämnden!

Publicerad 2016-05-23
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträder 31 maj i Bäckefors.
Efter sammanträdet är du som  invånare i Dalsland  välkommen till dialogmöte med  politikerna.
Vid mötet  kan du bland annat prata  med nämndens presidium, och du erbjuds att i mindre grupper  lämna synpunkter inom olika områden.

Beslut om grundskolornas renovering och ombyggnation

Publicerad 2016-05-19
Nu är det klart! Kommunfullmäktige har beslutat att bygga om och renovera Snörrumskolan och Hagaskolan för totalt 68 miljoner kronor. Arbetena startar på Hagaskolan direkt efter skolavslutningen och båda skolorna beräknas vara klara i december 2017.

Kommunfullmäktiges möte på Gamla Real den 18 maj 2016

Publicerad 2016-05-17
Vid kommunfullmäktiges möte på Gamla Real den 18 maj 2016 kommer bland annat ärendet om finansiering för ombyggnationen av kommunens skolor att behandlas.
Mötet är öppet för allmänheten och inleds klockan 19.00 men redan klockan 18.00 inbjuds till försäljning av fika och mingel med politikerna.

Årets Edare 2016

Publicerad 2016-05-16

Priset utdelas till enskild person/personer eller organisation för värdefulla insatser eller prestationer. Det kan vara kulturella eller idrottsliga prestationer. Det kan även handla om insatser eller prestationer inom andra områden, exempelvis i föreningslivet. Pristagaren/pristagarna skall vara folkbokförda i Dals-Eds kommun. Prissumman är 10.000 kr. Fokusnämnden utser pristagare.


Ny ledning för grundskolan i Dals-Ed

Publicerad 2016-05-12
Från och med 1 augusti 2016 kommer en ny ledning för grundskolan att träda i kraft. Maria Svantesson är anställd som rektor för Hagaskolan och Ing-Marie Arkteg Siljeblad är rektor för Snörrumskolan. Hans Åkerlund kommer att fungera som samordningsansvarig för grundskolan under renoveringsprojekten.

Världsorienteringsdagen 11 maj 2016

Publicerad 2016-05-10
Världsorienteringsdagen har ambitionen att människor i alla åldrar ska utöva orientering samtidigt på 2000 olika platser. Initiativtagarna till projektet har samtidigt som mål att sätta ett nytt världsrekord. Onsdagen den 11 maj 2016 är datumet, och i Dals-Eds kommun kommer Hagaskolan att delta med 3 årskurser under tiden Kl 8.00 - 12.30.

Naturpasset 2016

Publicerad 2016-05-10

Årets NATURPASS väntar nu på dig.
Ett område med 20 kontroller finns ute 11  maj - 30 september


Kunskapskväll om E-handel 17 maj 2016

Publicerad 2016-05-04

För dig som startat eller funderar på att starta med näthandel
Vi går igenom grunderna för e-handel och vad man skall tänka på när man har en butik på nätet. Vad finns det för plattformar och betalningslösningar? Vad finns det för fallgropar?
Datum: tisdagen den 17 maj Tid: 18:00 - 21:00
Plats: Hotell Dalsland, Strömstadsvägen 2, Ed
Du kan ladda ner inbjudan som pdf här


Spolning av huvudavloppsledning

Publicerad 2016-05-02
Spolning av huvudavloppsledning från rondellen vid Ängsvägen fram till Terrassparken kommer att ske 2-4 maj. Detta kan medföra att vatten i golvbrunnar och vattenlås sugs ur och att det därmed kan uppkomma avloppslukt.


Hastighetsdämpande åtgärder i Nössemark

Publicerad 2016-04-29
Under tiden 1 maj till 30 september är det hastighetsdämpande åtgärder form av vägbulor i Nössemark.
Vägbulorna sätts upp av Trafikverket på måndag 2 maj.

Öppna jämförelser grundskola

Publicerad 2016-04-27
I dagarna publicerade SKL den omfattande sammanställning av statistik kring grundskolans resultat i Sverige som kallas Öppna jämförelser grundskola. Det är en mycket omfattande redovisning. Här kan du läsa mer om denna sammanställning.

Nytt informationsmöte om fibernät i Ed

Publicerad 2016-04-22

Välkomna till INFORMATIONSMÖTE, Tisdag 26/4 kl. 18.30 Stora salen, Utvecklingscenter, Ed.
Gäller boende söder om Strömstadsvägen, Äng ned till Campingen. Boende i resterande områden kommer att bjudas in lite senare.
Möjlighet finns att träffa oss på Eds marknad - 30 april.

VÄLKOMNA!


Trafik i samband med Eds marknad våren 2016

Publicerad 2016-04-21

Lördagen den 30 april 2016 stängs centrum av för obehörig trafik på grund av marknaden klockan 08:00-20:00. Dispens kan erhållas från förbudet om Du är fast boende eller arbetar inom avstängda områden. Kontakta kommunens reception /växel 0534-19000


Sommarsimskola 2016

Publicerad 2016-04-20
Nybörjare: Badplatsen vid Sågtjärn (flyttat från Lilla Le) v 27 och 28 och badplatserna i Håbol, Nössemark och Töftedal v 29 och 30. En förutsättning är att det blir minst 3 anmälda deltagare på varje ställe. Målet är att man ska få vattenvana och lära sig simma.
 
Vi erbjuder också fortsättningsgrupper för de som kan simma 25 meter, men vill lära sig t.ex. simma på djupt vatten, ryggsim, dykning, flytning mm.

Ny enhetschef för särskilt boende

Publicerad 2016-04-18
Anna-Maria Bonskog är från och med 1 april anställd som ny enhetschef för särskilt boende i Dals-Eds kommun. Anna-Maria har nu i sin nya tjänst stora utmaningar att ta tag i och hon ser fram emot den förestående ombyggnationen av Hagalid och Edsgärdet.

Sommarlovsaktiviteter

Publicerad 2016-04-18
Dals-Eds kommun har fått ett statsbidrag för att skapa gratis sommarlovsaktiviteter sommaren 2016. Vi vill planera för aktiviteter tillsammans med intresserade föreningar och organisationer. Tanken är att kunna erbjuda barn och unga ett smörgåsbord av olika aktiviteter under hela sommarlovet. Vi har 96 000 kr totalt att jobba med.
Låter det intressant? Vi ordnar en träff på kommunkontoret onsdag 11 maj kl 18:30 där vi utbyter idéer och tankar.

Försenade fakturor barn- samt skolbarnomsorg

Publicerad 2016-04-15
Information till vårdnadshavare med barn inom barnomsorg samt skolbarnomsorg:
Fakturorna för april månad skickas ut senare på grund av tekniskt fel. De kommer att sändas ut så fort felet är löst och sista betalningsdatumet kommer att vara 30/4 2016.
Fokusförvaltningen Dals-Eds kommun

Upprustning vid järnvägsstationen

Publicerad 2016-04-13
För att höja säkerheten och minska risken för olyckor sätter kommunen och Trafikverket nu upp ett staket vid stationsområdet. Järnvägen upplevs ibland som en barriär, och med det uppkommer genvägar över spåren.

Tillförordnad rektor på Snörrum

Publicerad 2016-04-07

Som efterträdare till tidigare rektor Lena Bernhardsson, träder Ing-Marie Arkteg Siljeblad in som rektor på Snörrumskolan under våren. Läs om hur Ing-Marie ser på uppdraget och hur Lågstadiesatsningen påverkar verksamheten.


INBJUDAN KULTURVECKA 2016

Publicerad 2016-04-04

Vill ni bidra med något arrangemang under kulturveckan?

Under vecka 38, lördag 17 september – lördag 24 september planerar Dals-Eds kommun att genomföra årets kulturvecka. Förhoppningen var att göra kulturveckan till ett årligt återkommande arrangemang, där kommunens föreningar och lokala förmågor kan visa upp sig och inspirera flera till en aktiv och meningsfull fritid. Nu blir det femte året så det ser lovande ut.


Informationsmöte om fibernät i Ed

Publicerad 2016-04-02

Välkomna till INFORMATIONSMÖTE, Torsdag 7/4 kl. 18.30 Stora salen, Utvecklingscenter.
Gäller boende norr om Strömstadsvägen. Boende i de andra delarna kommer att bjudas in inom kort för information.

VÄLKOMNA!


Ingen badplats i Lilla Le i sommar

Publicerad 2016-04-01

I sommar är det stor risk att invånare och besökare inte kan bada i Lilla Le då sjön behöver tömmas på vatten till stora delar.

Anledningen till den något drastiska åtgärden är dels kräftpesten som konstaterades förra året, dels att kommunens planering för att Lilla Le skall vara reservdricksvattentäkt kräver ytterligare undersökningar, som enligt expertis inte kan genomföras med dagens vattenmängd i sjön.


Rekryteringsdag för sommarvikariat inom vård/omsorg, Dals-Ed

Publicerad 2016-03-29

Välkommen på  rekryteringsdag för sommarvikariat inom vård och omsorg i  Dals- Eds kommun

Vi söker nu vårdpersonal inför sommaren 2016 och vill träffa dig som är  intresserad av att arbeta  hos  oss. Vi söker bland annat undersköterskor, personliga assistenter, habiliteringspersonal, vårdbiträden  m.m.


Påsköppet i reception och kommunkontor 2016

Publicerad 2016-03-24

Skärtorsdag 24 mars håller receptionen och växel öppet mellan 08.00 - 12.00 och stänger sedan för påsken, för att åter öppna enligt normala tider tisdag 29 mars.

Vi önskar Alla en äggstra Glad Påsk!


Feriepraktik och sommarjobb 2016

Publicerad 2016-03-23

Dals-Eds kommun kan 2016 erbjuda följande möjligheter till sommarsysselsättning för unga:

Feriepraktik för åk 9 elever

Sommarjobb för gymnasieelever


Hela Dals-Eds kommun växer

Publicerad 2016-03-11

För tredje året i rad växer befolkningen i Dals-Ed. Färsk statistik från SCB visar att befolkningen ökar i hela kommunen, även på landsbygden.


Entreprenörskap på riktigt 2016

Publicerad 2016-03-04
MÄSSA  MED  UNGA  FÖRETAGARE
I år driver över 800 ungdomar ett UF-företag! Under ett år har ungdomarna startat och drivit sina egna företag och mässan Entreprenörskap på riktigt är en dag där ungdomarna visar upp sitt resultat!
Vi vill bjuda in dig för att med egna ögon se vad UF-företagande handlar om och ger. Den 19 mars säljer 500 ungdomar sina produkter och deltar i en rad tävlingar. Vi vill också ge ungdomarna chansen att träna på sitt kundbemötande, varför du som besökare är otroligt viktig för mässan!


Utlysning av föreningsbidrag med anledning av flyktingsituationen

Publicerad 2016-03-02

Dals-Eds kommun har tilldelats 8,4 miljoner kr som ett engångsbidrag av regeringen med anledning av flyktingsituationen. Med engångsbidraget skapas bättre förutsättningar att hantera den kraftansträngning som mottagande i stor omfattning medför. Engångsbidraget är tänkt att nyttjas för extraordinära punktinsatser i syfte att underlätta för kommunen att hantera flyktingsituationen utan att befintlig välfärd påverkas negativt. Pengarna ska användas under 2016.


Dals-Eds kommun bjuder in kommuninvånare att delta i undersökning om kultur och värderingar

Publicerad 2016-03-02

Var med och utveckla Dals-Eds kommuns arbete med kultur och värderingsfrågor!

Dals-Eds kommun genomför en omfattande undersökning av kommunens kultur och värderingar. Undersökningen vänder sig till politiker, medarbetare och kommuninvånare med syftet att synliggöra värderingar hos dom som bor och verkar i vår kommun.


Frågor och svar om flyktingar

Publicerad 2016-02-29

Det finns många begrepp att hålla ordning på och många frågor som kretsar  kring flyktingmottagande och invandring. Vi har därför valt att sammanställa en  del viktiga frågor och svar för att bereda lite klarhet och sprida information  till kommunens invånare. Om det är någon viktig del ni saknar eller vill veta  mer om så är ni mer än välkomna att kontakta oss för ytterligare information (0534-19532).


Vårtecken

Publicerad 2016-02-25

Har du sett några tecken på att våren är i antågande?

Läs och rapportera vårtecken i Dalsland på den här sidan! (Länken finns inte längre)


Fördelning av de extra statliga pengarna till kommunerna för flyktingmottagandet

Publicerad 2016-02-24

Regeringen har tillfört kommunerna extra pengar under 2015 och 2016 för att kunna hantera den rådande flyktingsituationen. För Dals-Eds kommun innebär detta nästan 8,3 miljoner kronor som blir angelägna pengar att använda i flyktingmottagandet och för att förstärka välfärden. Nu har kommunstyrelsen lämnat förslag till kommunfullmäktige för hur pengarna ska användas.


Monstervecka i Ed 20-28 aug 2016

Publicerad 2016-02-17

Hur lockar vi fler till Ed?
Vi vill försöka få med fler på tåget och dra nytta av att vi redan idag har många besökare i Ed under Monster Race helgen. Vi tänker oss att föreningslivet och näringslivet kan dra nytta av detta och använda denna helgen lite extra i sin marknadsföring.
Träff 14/3 2016 kl. 19:00, Kommunhuset, Stora Le


Jaktmark inom Dals-Ed kommun

Publicerad 2016-02-16

OBSERVERA ATT DETTA ÄR EN ARKIVERAD NYHET

Dals-Ed kommun upplåter ca 760 ha mark på fastigheten Dals-Ed Töftedals-Högen 1:3 för jakt.
All jakt ingår i upplåtelsen.
Avtalstiden kommer att avse fem (5) jaktår med start den 1 juli 2016.


Välkomna till föreningsmöte på Tavlan

Publicerad 2016-02-15

Tisdag 16 februari 18:00 Tavlans motionsgård

Under förra året hade kommunen en  föreningsdialog med föreningslivet då vi träffades vid 6 tillfällen och  diskuterade teman som marknadsföring, utbildning, integration, mötesplatser mm. Vid sista mötet för året beslutade vi tillsammans att fortsätta dialogen under  2016 och att värdskapet skulle alternera mellan föreningarna. Först ut att vara  värdar är Eds SK.


Ny förskolechef anställd

Publicerad 2016-02-12
Susanne Kinhult är från och med årsskiftet anställd som ny förskolechef i Dals-Eds kommun. Nu börjar hon bli varm i kläderna och ser fram emot utmaningarna som tjänsten innebär.

Sportlovsprogrammet 2016

Publicerad 2016-02-09

Vi håller tummarna för att sportlovet 2016 bjuder på gnistrande vinterväder! Om inte, kommer det ändå att finnas en massa kul att göra.
Sportlovsprogrammet för 2016 är här! Klicka på länken nedan för att se det.
OBSERVERA ATT PROGRAMMET ÄNDRAS LÖPANDE! (Vädret lyder ju inte alltid ...)

Sportlovsprogram 2016


Samråd tillståndsansökan för ombyggnation av Brattesta avloppsreningsverk

Publicerad 2016-02-08

Dals-Eds kommun kommer att lämna in en ansökan hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken till miljöfarlig verksamhet för Brattesta avloppsreningsverk. Ett nytt tillstånd söks eftersom nuvarande tillstånd är föråldrat och verket behöver uppdateras. Prövningen omfattar moment som syftar till att ge berörda parter möjlighet att påverka kommande beslut.


janfebmarsaprilmajjunijuliaugsepoktnovTill toppen på sidanSidan uppdaterades 2023-01-03