Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Beslut om ombyggnation av Edsgärdet och Hagalid

Publicerad 2016-12-15

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december beslutades bland annat att äldreboendena Edsgärdet och Hagalid ska byggas om för att möta verksamheternas behov och för att trygga arbetsmiljön.

Ombyggnationerna beräknas starta om ett par månader och vara klart om två år. Total investeringsutgift för projektet är 85 miljoner kronor.

Antalet boendeplatser ökas från 52 till 61 med möjlighet att tillföra ytterligare 4 platser i parboende. Även kontor och personalutrymmen för hemvården, hemsjukvården, biståndshandläggarna samt delar av LSS-verksamheten tillgodoses i samband med ombyggnationen.