Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Dags att söka föreningsbidrag av socialnämnden i Dals-Ed

Publicerad 2016-04-21

Socialnämnden delar årligen ut bidrag till föreningar som verkar inom nämndens arbetsområde. Nu har det blivit dags att lämna in ansökan om bidrag för 2016.

Föreningen skall uppfylla följande krav för att kunna erhålla bidrag:

  • Föreningens verksamhet skall ha en verksamhet som hjälper och underlättar för personer som på något sätt tangerar socialnämndens verksamhetsområde.
  • Föreningen skall ha stadgar som reglerar verksamheten samt årligen hålla sedvanliga årsmötesförhandlingar.
  • Föreningens verksamhet skall vara belägen i närhet av socialnämndens arbetsområde

Ansökan skall innehålla följande handlingar:

  • Beskrivning/uppgifter om vad föreningen sysslar med, kontaktuppgifter, samt kontouppgifter för eventuell utbetalning av bidrag.
  • Årsberättelse och ekonomisk redovisning för föregående år.
  • Beskrivning av vad bidraget kommer att användas till.

Socialnämnden förbehåller sig rätten att avgöra vilka föreningar som får bidrag.

Handlingarna skall vara socialförvaltningen tillhanda senast 2016-05-31.

Handlingarna skickas till: Dals-Eds kommun box 31 668 21 Ed (Socialförvaltningen)

Eventuella frågor ställs till förvaltningsekonom Jonas Magnusson, telefon 0534-190 36