Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Dals-Eds kommun ansöker om skyddsjakt på gräsand

Publicerad 2016-07-07

Gräsänder

Kommunen har idag med bistånd av Dalslands Miljökontor ansökt hos Länsstyrelsen om att ordna skyddsjakt på gräsand.

Badplatsen i Lilla Le är ett attraktivt och populärt område, inte minst för barnfamiljer. Vi har dock ett problem med de gräsänder som uppehåller sig på badplatsen och förorenar på bryggor och på land.

Provtagningen av badvattnet fortsätter enligt plan och vi har idag tagit extraprover i "barnbassängen " för att försäkra oss om vattenkvaliteten. Hittills visar vattenproverna på att vattnet är tjänligt för bad.

I nästa vecka får vi resultaten av dagens provtagning och det publiceras på hemsidan så fort vi fått underlaget.