Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Dals-Eds kommun bjuder in kommuninvånare att delta i undersökning om kultur och värderingar

Publicerad 2016-03-02

Var med och utveckla Dals-Eds kommuns arbete med kultur och värderingsfrågor!

Dals-Eds kommun genomför återigen en omfattande undersökning av kommunens kultur och värderingar. Undersökningen vänder sig till politiker, medarbetare och kommuninvånare med syftet att synliggöra de värderingar som styr agerandet hos dom som bor och verkar i vår kommun.

Genom att medvetet arbeta med och ha en dialog kring kultur och värderingsfrågor tror vi att man kan öka välbefinnande, konkurrensfördelar och attraktionskraft. Vi vill ge Dig som kommuninvånare möjlighet att bidra med din syn på kultur och värderingar i Dals-Eds kommun.

Genom Ditt engagemang kan du synliggöra vilka värderingar som betyder mycket för Dig och därigenom bidra till utvecklingen av kommunens fortsatta arbete med kultur- och värderingsfrågor samt vårt gemensamma arbete med att göra Dals-Ed till en plats där "det goda livet erbjuds".

Klicka på den här länken för att delta i undersökningen!

Vi behöver Era svar senast den 8 april 2016.

Kommunvapen