Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

En fråga om framtiden – medborgardialog

Publicerad 2016-10-20

Dals-Eds kommun och Polisområde Fyrbodal har tecknat en överenskommelse för en fördjupad och utvecklad samverkan mellan polisen och kommunen. Genom att samarbeta skapas större förutsättningar för ett effektivt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Tryggheten för invånarna och verksamma inom kommunen ska öka. Ett led i detta arbete och som förberedelse för det Medborgarlöfte som polisen och kommunen ska skriva under för 2017 vill vi gärna få in allmänhetens synpunkter och detta gör vi genom en öppen fråga:
Vad anser du att det finns för åtgärder som polisen och kommunen skulle kunna göra för att öka din säkerhet, tillit och trygghet i Dals-Eds kommun?

Besvara undersökningen genom att ladda ner den här pdf:en och fylla i. Du kan antingen spara den ifyllda pdf:en på din dator efter att du har fyllt i den, och mejla den till kommun@dalsed.se, eller skriv ut den och fyll i för hand och skicka till:

Dals-Eds kommun
Box 31
668 21 Ed

eller lämna den i receptionen på kommunhuset.