Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Europeiska informationssäkerhets-månaden!

Publicerad 2016-10-19

Europeiska informationssäkerhetsmånaden

Den 1 oktober startade den Europeiska informationssäkerhetsmånaden (European Cyber Security Month) en EU-kampanj med syfte att öka medvetenheten om informationssäkerhet.

I Sverige arrangeras kampanjen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Polisens Nationella bedrägericenter (NBC) och temat är id-kapning.

Läs mer om Europeiska informationssäkerhetsmånaden och om din säkerhet i allmänhet på DinSäkerhet.se