Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Evenemangsmedel 2017

Publicerad 2016-12-08

Dals-Eds kommun har under flera år handlat upp evenemang i form av trivselkvällar vid timmerhusen, bakluckeloppis på torget samt skördemarknaden i samband med den årliga kulturveckan. Under 2017 prövar kommunen ett annat upplägg där möjlighet ges att söka medel ur olika potter för att genomföra evenemang under året. På det sättet vill kommunen dels uppnå att de upparbetade evenemangen sedan tidigare lever vidare i någon form även under 2017 och dels skapa möjligheter för att kreativa idéer bidrar till ett ännu bredare evenemangsutbud.

Pengarna finns fördelade i olika potter med särskilda anvisningar till vilket syfte de ska användas. Under året kommer det att genomföras minst två ansökningsomgångar där den första omgången äger rum från och med nu och t.o.m. den 15 januari. Följande tre potter finns det att söka medel från:

  1. 150 000 kronor totalt för att genomföra ett antal arrangemang vid Timmerhusens scen. Ansökan kan gälla evenemang för hela potten eller delar av potten. Ansökan kan skickas in från och med nu och t.o.m. den 15 januari. Beslut om tilldelning i kommunstyrelsen den 1 februari 2017.
  2. 50 000 kronor för att genomföra andra arrangemang som bidrar till att skapa publika tillställningar som ökar kommunens attraktivitet och som är nyskapande för Dals-Ed. Ansökningsomgången äger rum mellan den 15 februari – 15 mars 2017. Beslut om tilldelning i kommunstyrelsen den 29 mars.
  3. 25 000 kronor för att organisera och genomföra bakluckeloppisar på torget. Potten är förbehållet föreningar att söka för kringkostnader i samband med arrangemanget såsom annonsering och material. Ansökningsomgången äger rum mellan den 15 februari – 15 mars 2017.

Beroende på utfallet av ansökningarna, kan ytterligare ansökningsomgångar och beslut planeras och genomföras senare under året.

Ansökan och beslut

Ansökningar ska göras via formulär på kommunens hemsida eller formulär som rekvireras via kommunkansliet. Föreningar och företag med sitt säte i Dals-Eds kommun ges möjlighet att söka och det ska tydligt framgå hur och var evenemangen ska genomföras. En översiktlig budget och beräknat antal besökare ska också ingå i samband med ansökan.

Efter beviljad ansökan, utbetalas 50 % av de beviljade medlen och resterande utbetalas efter genomfört arrangemang. Avtal kring villkoren för medlen upprättas med den som beviljats medel. Om arrangemanget av någon anledning skulle utebli, ska de utbetalade medlen återbetalas.

I de fall evenemang genomförs vid timmerhusens scen, upprättas särskilt avtal med arrangören om villkoren där hyra och el ingår men där sophantering ombesörjs av arrangören.

Frågor kring ansökan och medlen, görs skriftligen till kultur- och fritidschef Morgan Funevall via e-post: morgan.funevall@dalsed.se

Du hittar ansökningsblanketter under "Blanketter & E-tjänster / Fritid & Kultur"