Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Eventuell försäljning av Jordbrons företagshotell

Publicerad 2016-08-19

Jordbrons företagshotell

Det har en längre tid funnits intresse från privata aktörer att få köpa fastigheten ED 1:34 Jordbrons företagshotell.

Under våren i år har avtalen kring bowlinganläggningen gjorts om och förtydligats och kommunstyrelsen har 2016-08-17 beslutat att lägga ut fastigheten till försäljning.

Jordbrons företagshotell har potential men kräver både tid, pengar och engagemang för att bli både lönsam och en fastighet som bidrar till kommunens utveckling. Kommunstyrelsen vill nu pröva om det finns privata aktörer som har bättre strategier för att detta ska lyckas.
En eventuell försäljning bedöms, utifrån ett behov av att minimera kommunens långsiktiga risktagande samt nuvarande brist på resurser och ambitioner kring fastigheten, vara det mest långsiktigt fördelaktiga för kommunen. Rådande ränteläge och en positiv marknad gör även detta att en försäljning nu är gynnsam.

De hyresavtal som finns idag påverkas inte av en eventuell försäljning utan fortsätter gälla i enlighet med vad som står där.
Det är flera kriterier som kommer att ligga till grund för en eventuell försäljning och kommunen kommer, så långt det är möjligt, att värna den verksamhet som finns i fastigheten idag.

Kommunstyrelsens beslut är som följer:

  • Kommunstyrelsen uppdrar till fastighetsförvaltare att lägga ut fastigheten ED 1:34 Jordbrons företagshotell till försäljning till högstbjudande med ett lägsta accepterat utgångspris på 4,5 miljoner kronor. Kommunstyrelsen fattar sedan beslut om försäljning med fri prövningsrätt
  • Att uppdra till fastighetsförvaltare att anlita den av kommunen upphandlade fastighetsmäklaren, Fastighetsbyrån, för uppdraget att försälja fastigheten ED 1:34 Jordbrons företagshotell. Om fastigheten inte blir såld utgår enligt överenskommelse ett fast mäklararvode på 60 000 kronor exklusive moms till Fastighetsbyrån.
  • Att under den tid som fastigheten ligger till försäljning, uppdra till ekonomichef och fastighetsförvaltare utreda de för kommunen kortsiktiga och långsiktiga lokalbehoven i Jordbrons företagshotell. Behoven ska redovisas inför vidare beslut i ärendet, för beaktande i samband med eventuell försäljning av rubricerad fastighet.