Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Forskning för förbättrat skolresultat

Publicerad 2016-11-09

Elever

Det är stor skillnad mellan pojkars och flickors resultat i grundskolan i Sverige. Flickors studieresultat förbättras för varje år, men motsatsen gäller pojkars resultat. Samma utveckling ser vi i Dals-Ed och därför påbörjas 2017 ett forskningsprojekt för att finna orsaker och utveckla åtgärder för att vända trenden.

I ett samarbete med Orust kommun och Högskolan Väst, kommer två forskare under två år att undersöka hur pojkar och flickor ser på skolan, sitt lärande och sin framtid. Detta för att hitta de framgångsfaktorer som ytterligare kan förbättra elevernas resultat.

FOKUS-nämnden har som mål att alla elever ska klara alla ämnen bra, alltså ha full måluppfyllelse. Nämnden följer upp verksamheternas resultat och beslutar om särskilda insatser när man ser behov av långsiktiga satsningar. Resultaten har de senaste åren, med ett års undantag, varit bra i grundskolan i Dals-Ed, men pojkarnas resultatutveckling är ett område som bekymrar. Därför görs denna insats.

Forskningsprojektet finansieras av Högskolan Väst och Västra Götalandsregionen, sedan Orust och Dals-Ed gjort en gemensam ansökan om bidrag och pågår läsåren 17/18 och 18/19.