Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Goda skolresultat i Dals-Ed

Publicerad 2016-11-25

Nu har Öppna jämförelser Grundskola för läsåret 2015/2016 publicerats. SKL sammanställer varje år statistik gällande grundskolans resultat i landet och kallar sammanställningen Öppna jämförelser. Efter en svacka i resultaten 2015, visar nu resultatjämförelsen att grundskolan i Dals-Ed återigen når riktigt goda resultat och är tillbaks på de senaste årens nivå.

Resultaten i årets uppföljning har förstås varit kända i verksamheterna ända sedan i juni i år, men i Öppna jämförelser kan de jämföras med hela landets resultat, vilket ger bredare perspektiv. Resultatsammanställningen redovisar en mycket stor mängd data, men ett par viktiga resultat som är avgörande för fortsatta studier och sysselsättning är:

Meritvärde medel: Dals-Ed 236,4 poäng, rang 34 i landet (medel i riket 224,8)

Behörighet till gymnasiet: Dals-Ed 95%, rang 11 i landet (medel i riket 87%)

Och när alla resultat i jämförelsen sammanvägs, hamnar Dals-Eds kommuns grundskola på plats 33 i landet.