Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Handlingar i ärendet VA i Nössemark

Publicerad 2016-11-10

Dals-Eds kommun har under en längre tid planerat för, och utrett möjligheter till, en kommunal vatten och spillvattenanläggning i Nössemark.
Nedan kan du läsa handlingar som rör ärendet VA i Nössemark.

Kommunstyrelsen Dnr.  14 044 350

Servicenämnden  Dnr.  01 050 359

Servicenämnden  Dnr.  02 151 350

Servicenämnden  Dnr.  06 103 043

Per Andreasson
Teknisk chef
Dals-Eds kommun