Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Hela Dals-Eds kommun växer

Publicerad 2016-03-11

Efter flera år under 2000-talet med minskande befolkningen, ökar befolkningsantalet i Dals-Ed. Nya siffror från SCB visar att ökningen är bred och omfattar inte bara tätorten. Trenden är tydlig även för landsbygden vilket skapar förutsättningar för tillväxt och framtidstro i hela kommunen.

                       

Befolkningsstatistik på församlingsnivå
Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB) 2013-12-31, 2014-12-31, 2015-12-31
Församlingsgränserna är från 2000, tätortsindelningen är från 2010

 
Område2013-12-312014-12-312015-12-31
Håbol församling 236 242 251
Nössemark församling 182 172 176
Rölanda församling 432 461 466
Töftedal församling 202 203 211
Gesäter församling 104 104 101
Dals-Eds församling 3 584 3 582 3 589
Okänt* 5
Eds tätort 2 994 2 998 3 015
Dals-Eds kommun 4 740 4 764 4 799

* Tidigare har okänd hemvist alltid skrivits till en församling Fr.o.m. 2015 redovisas dessa på kommunen istället, eftersom begreppet församling försvunnit ur vår redovisning.