Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Heter det Ed, Dals-Ed eller Dals Ed?

Publicerad 2016-06-14

Ed
Foto: Jouni Marttala

Ibland uppstår förvirring och sammanblandning kring kommunnamnet och orten som det därför kan finnas skäl att försöka reda ut.

Ed används för att beteckna tätorten medan Dals-Ed används för att definiera kommunen som organisation och geografisk plats. Tätortsnamnet Ed används t ex vid tätortsgränsen och som namn för järnvägs- och busstationen. Dals-Ed kan skrivas för att namnge såväl den administrativa enheten – Dals-Eds kommun, som för hela den geografiska ytan som utgör kommunen – Dals-Ed.

Vidare när det gäller kommunnamnet Dals-Ed, kan inkonsekvens råda när det gäller huruvida bindestreck mellan de två i namnet ingående orden ska skrivas eller om det ska skrivas obundet, det vill säga utan bindestreck. När socknen Ed i mitten av 1800-talet fick namnet ändrat till Dals-Ed, fanns bindestrecket på plats. Därefter har andra kombinationsnamn på Dal skrivits ut obundna, varför även Dals Ed förekommit som skrivning, t ex i sockenboken om Dals Ed. Den obundna skrivningen har därför använts för att särskilja tätortsnamnet från andra Ed runt om i landet. Efter kommunblocksreformen på 1970-talet och efter beslut i kommundepartementet om ändring i kommunindelningen så att Dals-Ed ska utgöra självständigt kommunblock och självständig kommun, framkommer dock att kommunens namn ska utskrivas med bindestreck – Dals-Eds kommun.

Huruvida Lilla och Stora Le ska stavas med ett e eller två e, kan också innebära förvirring. En korrekt modern stavning som officiellt bör användas är Le. Detta hindrar förstås inte att privata eller företag använder en historisk och kanske mer dekorativ stavning som Lee.

Dals-Eds kommun rekommenderar därför följande officiella ortografi:
Dals-Ed ska skrivas med bindestreck och används för att beskriva kommunen, som offentlig organisation och för att beskriva hela den geografiska ytan som utgör kommunen. Ed är tätortsnamnet för platsen mellan sjöarna Stora och Lilla Le, som alltså bör skrivas med ett e.

Med förhoppning om att denna förklaring och rekommendation kan bidra till lite vägledning för er som händelsevis begrundat saken. Från kommunkansliet har vi med denna rekommendation som utgångspunkt, föresatt oss att göra en genomgång av våra skyltar och informationsmaterial och vidta ändringar där vi kan göra det men också försöka driva på ändringar i de material som vi inte har rådighet över.