Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Inbjudan att ansöka om medel för aktiviteter för föräldrar och barn tillsammans

Publicerad 2016-09-23

Inom ramen för folkhälsoarbetet i Dals-Eds kommun har vi provat att stimulera till aktiviteter för föräldrar och barn tillsammans. Det finns medel kvar att fördela för aktiviteter även under hösten 2016.

Föreningen åtar sig att genomföra ett eller flera tillfällen med aktiviteter och kan ansöka om medel för eventuella lokaler, material, marknadsföring och dylikt. Föreningen får dessutom 600 kr i bidrag för varje tillfälle som anordnas. Aktiviteterna ska vara öppna för andra än medlemmar. Man kan tänka att man vill göra något för en speciell målgrupp (t.ex. nyanlända), en aktivitet om passar en viss ålder eller för alla föräldrar och barn. Ansökan avser aktiviteter där föräldrar och barn deltar tillsammans.

Syftena med att stimulera till aktiviteter för föräldrar och barn tillsammans är många:

  • Det utvecklar relationerna mellan föräldrar och barn när man gör saker tillsammans och med andra familjer.
  • Alla vill/kan inte binda sig till en förening/en kontinuerlig aktivitet. Det behövs andra former också.
  •  Få fler mötesplatser där man kan träffas och lära känna varandra – kanske i andra konstellationer än man är van vid.
  •  Att det inte ska kosta något för familjerna.
  • Att uppmuntra till mer rörelse och aktivitet
  • Integrationssyfte
  • Lära känna det lokala föreningslivet/prova på
  • Lära känna våra omgivningar (utomhusaktiviteter)
  • Visa upp alla våra fina föreningar
  • Det är en möjlighet för föreningarna att knyta till sig både fler medlemmar och potentiella ledare.

Ansökningsblankett hittar du här.
Den lämnas senast 15 oktober till Dals-Eds kommun, Folkhälsorådet, Linda A Blomgren, Box 31, 668 21 Ed, eller mejlas till linda.andersson@dalsed.se.

Ring gärna om det finns frågor eller för att bolla idéer och tankar. Tel: 0534-19259

Hjärtligt välkomna med ansökningar/Linda A Blomgren, folkhälsostrateg