Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Ingen badplats i Lilla Le i sommar

Publicerad 2016-04-01

Badplatsen vid Lilla Le

I sommar är det stor risk att invånare och besökare inte kan bada i Lilla Le då sjön behöver tömmas på vatten till stora delar.

Anledningen till den något drastiska åtgärden är dels kräftpesten som konstaterades förra året, dels att kommunens planering för att Lilla Le skall vara reservdricksvattentäkt kräver ytterligare undersökningar, som enligt expertis inte kan genomföras med dagens vattenmängd i sjön.

Havs- och vattenmyndigheten stöttar kommunen med både pengar och experthjälp.

Planen är att låta vattnet forsa ut i Stora Le genom en grävd tunnel med start i maj och låta det pågå till och med augusti.

Man hoppas på att hitta den tunnel som en gång fanns då sjöarna bildades under inlandsisen och som forskare under ledning av professor Hans Herman Ottenström dokumenterade under 1700-talet.

Kommunen beklagar givetvis den olägenhet som uppstår och hoppas på förståelse från allmänheten.

I planen ingår även att sätta upp en bassäng vid badplatsen.

Sidan skapades 1 april 2016