Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Jaktmark inom Dals-Ed kommun

Publicerad 2016-02-16

OBSERVERA ATT DETTA ÄR EN ARKIVERAD NYHET OCH ATT ÄRENDET INTE LÄNGRE ÄR AKTUELLT

Karta jaktmark

Dals-Ed kommun upplåter ca 760 ha mark på fastigheten Dals-Ed Töftedals-Högen 1:3 för jakt. Området som ingår i upplåtelsen är markerat på kartan. Blåmarkerat området är dock undantaget.

Karta (pdf, 542 KB)
Översiktskarta (pdf, 1087 KB)

All jakt ingår i upplåtelsen.

Avtalstiden kommer att avse fem (5) jaktår med start den 1 juli 2016.

Kriterier som upplåtaren kommer att ställa på nyttjanderättshavaren är att denne är väl skickad för ändamålet.

För ytterligare information kontakta jurist Anna Eriksson, LRF Konsult, tfn: 0521-57 24 34 eller E-mail: anna.eriksson1@lrfkonsult.se .

Anbud skickas till Anna Eriksson, LRF Konsult, Storgatan 30 D, 668 30 Ed senast den 16 mars 2016. Märk kuvertet med ”Jakt i Ed”. Vid intresse från flera anbudsgivare kommer förfarandet att slutföras genom budgivning. Fri prövningsrätt förbehålles upplåtaren.