Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Jordbrons företagshotell blir kvar i kommunens ägo

Publicerad 2016-11-03

Jordbrons företagshotell

Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2016 att lägga ut fastigheten Ed 1:34 Jordbrons Företagshotell till försäljning till högstbjudande med ett lägsta accepterat utgångspris på 4,5 miljoner kronor. Detta med anledning av att det fanns intressenter som ville förvärva fastigheten samt att det över tid varit svårt att få ekonomisk bärighet på fastigheten.

Kommunstyrelsen uppdrog dock åt förvaltningen att innan eventuell försäljning utreda de för kommunen kortsiktiga och långsiktiga lokalbehoven i Jordbrons företagshotell.

Efter genomförd utredning har förvaltningen funnit möjligheter att förbättra fastighetens ekonomiska resultat, bland annat genom översyn av de befintliga hyreskontrakten. Därutöver har det framkommit att kommunens eget behov av lokalerna är större än vad som tidigare har varit aktuellt, inte minst beroende på de omfattande byggprojekt som genomförs och planeras för skolorna och äldreboendet. Frågan har därmed kommit i ett annat läge och beslut om försäljning har omprövats.

Kommunstyrelsen beslutade därför 2016-11-02 att tills vidare avstå från försäljning av fastigheten Ed 1:34 Jordbrons Företagshotell.

Länk till protokoll med beslut