Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Kommunfullmäktige sammanträder 16 november 2016 19:00 i Nössemarkspaviljongen

Publicerad 2016-11-14

Dals-Eds kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 16 november 2016 19:00 i Nössemarkspaviljongen.

På sammanträdet kommer bl.a. följande ärende att behandlas:

  • Budget 2017, plan 2018-2019 – reviderat budgetförslag och taxor 2017
  • Dalslands miljö- och energiförbund, ny förbundsordning och arbetsordning
  • Motioner och medborgarförslag

Fika finns att köpa i paviljongen från klockan 18:00.

Kallelse med föredragningslista hittar du här

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde finns på kommunkontoret i Ed under kontorstid.

Fullmäktiges sammanträden är offentliga – välkomna!

 

Ingvar Johannesson

Kommunfullmäktiges ordförande