Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Länsstyrelsen beviljar skyddsjakt på gräsand

Publicerad 2016-07-11

Gräsänder

Länsstyrelsen har beviljat Dals-Eds kommun tillstånd för skyddsjakt på 50 gräsänder i och vid den kommunala badplatsen i sjön Lilla Le inom fastigheten Ed 10:1 i Dals-Eds kommun.

Tillståndet gäller till och med den 20 augusti 2016.

Tillståndet gäller med följande villkor:

  • Berörd jakträttsinnehavare och markägare ska ha lämnat sitt medgivande till skyddsjakten
  • Max 5 gräsänder får fällas per dag.
  • Avskjutningen får endast ske inom det skadedrabbade området eller i omedelbar anslutning till detta
  • Alla årsungar ska fällas före föräldraparen.
  • Varje person som bedriver jakt enligt detta tillstånd ska medföra en kopia av tillståndet under jakten.

Jakten kommer att genomföras av kommunens designerade jägare.