Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Miljöcontainern vid kommunförrådet borttagen

Publicerad 2016-03-10

Farligt avfall

Miljöcontainern vid kommunförrådet är borttagen.

Allt farligt avfall hänvisas till Onsöns återvinningscentral.

Ring Kent på tel. 0534-194 95 om Du har några frågor.