Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Miljökontoret informerar om den kommunala badplatsen vid Lilla Le

Publicerad 2016-07-01

Lilla Le

Den 1 juli kom det in en anmälan om 4 magsjuka barn som fått symtom efter att de badat vid Lilla Les badplats. Med anledning av detta har kommunen ombetts genomföra utökad provtagning på badvattnet under vecka 27 på den kommunala badplatsen Lilla Le samt på Gröne Backe Campings badplats. Prover kommer att tas på ordinarie plats samt i ”barnpoolen” på båda badplatserna.

Miljökontoret kan i dagsläget inte styrka att anmälda fall av magsjuka kan knytas till badvattnet på den kommunala badplatsen.

Det har tidigare tagits prover på den kommunala badplatsen i Lilla Le, samtliga 4 prover visade på utmärkt badvattenkvalitet. Badvattenproverna visar således inte på någon dålig vattenkvalitet, men med anledning av det inträffade bör viss försiktighet iakttas i avvaktan på kommande analysresultat.

Parametrar som analyseras vid badvattenprovtagning

Normalt när man analyserar badvatten undersökts parametrarna E. Coli samt Intestinala Enterokocker. Vid utökad analys av badvatten kontrolleras även antalet Koliforma bakterier. Dessa tre typer av bakterier är så kallade referensbakterier, som används för att bedöma om det finns fekal förorening i badvattnet.

Det har kommit in frågor om varför man inte analyserar förekomst av virus i badvattnen. Detta beror på att provtagningen av virus i vatten är väldigt komplicerad och det är svårt att få ett representativt prov.

Skärpt kontroll på Barnavårdscentral/Vårdcentral

Miljökontoret kontaktade den 1 juli Smittskyddet i Uddevalla och de har skärpt kontrollen på Vårdcentralen/Barnavårdscentralen, gällande anmälda fall av badrelaterad magsjuka. Vid anmälda fall av magsjuka till VC/BVC kommer utökade prover att tas dels på bakterier men även på virus. Smittskyddet rekommenderar att personer som insjuknar i samband med bad på den kommunala badplatsen, uppsöker vårdcentral för provtagning. Ju tidigare provtagningen görs efter att symtom uppstått desto bättre.

Anmäl till kommunen om du eller ditt barn insjuknat i magsjuka efter bad

För att få en tydligare bild av omfattningen på antalet drabbade vore vi tacksamma om ni anmäler till kommunen och du eller någon i din familj blivit magsjuk efter bad på Lilla Les badplatser.  Det kan ni göra per telefon 0534 19 000.

Viktigt att tänka på under sommaren!

Magsjuka är vanligt förekommande under sommarmånaderna juni-augusti, därför är det viktigt att vara extra noggrann med handhygienen.

  1. Tvätta alltid händerna noggrant med tvål och varmt vatten efter toalettbesök
  2. Om man vistas utomhus och inte har tillgång till handtvättsmöjligheter, är våtservetter/handsprit ett bra alternativ  
  3. Tvätta alltid av händerna ordentligt innan ni börjar laga mat samt efter hantering av rått kött, man ska vara extra försiktig med rå kyckling
  4. Det är också bra att tvätta sig om händerna om man varit i kontakt med djur eller djurens närmiljö

I övrigt är det viktigt att tänka på hur man hanterar livsmedel under de varma sommarmånaderna, för att undvika matförgiftning.